...... ... .  . .  .  .

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ


 

Y Theo Giáo Lý Mà Hành Xử

 

*

 

Năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy ngụ tại đường Miche, Sài Gòn. Lúc ấy có số đông anh em tín đồ ở miền Tây đi lên thăm Đức Thầy, được Đức Thầy cầm ở lại chơi vài hôm. Anh em này quá mừng đồng bàn với nhau: Chẳng mấy khi mình gần gũi Đức Thầy, mình rình coi Đức Thầy cúng lạy theo nghi thức thế nào để sau này về làm theo cho đúng.

 

Chiều hôm ấy khi Đức Thầy cúng lạy xong liền kêu số anh em ấy lại hỏi rằng:

 

- Bà con ra đây coi tôi cúng lạy đặng về cúng lạy cho trúng để thành Phật., phải không? Còn những người khác không thấy tôi cúng lạy mà họ tu hành chơn chánh rồi không được đắc đạo hay sao?

 

Khi mọi người nghe Đức Thầy rầy, nói trúng tâm ý của mình thì rất sợ, van xin Đức Thầy tha lỗi  cho mình.

 

Qua hôm sau Đức Thầy cúng lạy, anh em lại cũng liếc nhìn xem như bửa trước. Đức Thầy cúng xong liền kêu anh em đến để cho Thầy bảo. Mấy anh em lén nhìn trộm Đức Thầy lúc nãy, người nào cũng lo sợ mặt mày tái mét, cúm rúm đến bên Thầy khoanh tay chờ nghe Thầy phán dạy. Đức Thầy liền đốt hương phát cho mỗi người một cây và bảo:

 

- Thôi bà con muốn làm y theo tôi cứ đứng xếp hàng ờ đây coi tôi làm sao thì làm y như vậy. Tôi nguyện sao thì cũng nguyện y như vậy.

 

Dặn dò xong, Đức Thầy cầm hương xá ba xá, kế Đức Thầy qùy xuống chắp tay lên trán. Anh em cũng xá và qùy theo Đức Thầy. Đức Thầy liền đọc lớn tiếng:

 

"Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp".

 

Lúc bấy giờ anh em đồng đạo ngơ ngác nhìn qua lại với nhau, làm thinh không ai đọc theo. Đức Thầy quay lại nhìn anh đang qùy và hỏi:

 

- Sao bà con không đọc theo tôi?

 

Anh em đồng đạo nghe Đức Thầy hỏi, sợ bị rầy liền đọc theo một rặp, "Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp". Đức Thầy mĩm cưòi đứng lên nhìn anh em hỏi:

 

- Bà con biết tôi đọc bài gì không?

 

Các anh em đồng đạo thưa:

 

- Bạch Thầy, chúng con không biết!

 

Đức Thầy nói tiếp:

 

- Ủa, không biết sao đọc theo? Tôi đọc bài nguyện bên Đạo Cao Đài mà bà con cũng đọc theo! Như vậy có làm y theo lời tôi dạy đâu?

 

Anh em nghe Đức Thầy rầy, sợ quá liền thưa:

 

- Bạch Thầy, Thầy dạy chúng con Thầy làm sao thì làm theo y như vậy, nên chúng con không dám cãi.

 

Với nét mặt nghiêm nghị Đưác Thầy bảo:

 

- Tôi bảo làm y là làm y theo giáo lý của tôi dạy chớ nào bảo làm y theo tôi? Nếu Đức Phật Thích Ca hiện xuống bảo các người làm những điều khác với chơn lý mà Ngài đã dạy, các người có làm theo không?

 

Anh em đồng thưa:

 

- Bạch Thầy, không.

 

Đức Thầy dịu giọng:

 

- Ừ, vậy đó. Nếu sau này có ai giống tôi và xưng là tôi bảo bà con làm gì, bà con cũng đừng vôi tin, hãy xét kỹ lại lời nói ấy có đúng theo chơn lý hay không, được như vậy mới gọi là làm y, và không bị gọi là mê tín.

 

(Thuật theo lời của Ông Lê Văn Phú tự Tho)

 

 

[NSLONGHOA]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 03/16/08