Ư Nghĩa Đại Lễ Khai Sáng Đạo PGHH

18.05.2009

GS.Phạm Văn Chính

Cố Vấn Kế Hoạch và Xă Hội

 

                           

     Ngày 18.05 hằng năm , người tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo (PGHH) ở bất cứ nơi đâu,trong hay ngoài nước, ở bất cứ giai tầng xă hội nào, cũng đều trân trọng, vui mừng tưởng nhớ Đại Lễ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Dân Tộc, do Đức Huỳnh Giáo Chủ, một Vị Bồ Tát Hóa Thân truyền dạy từ năm 1939 tại Làng Ḥa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, Miền Tây Nam nước Việt.

    Tính đến nay, đă 70 năm, 70 mươi lần cử hành Đại Lễ, khi thăng, khi trầm, khi bị cấm đoán, theo vận nước nổi trôi, biến chuyển không ngừng.V́ là nền Việt Phật nên PGHH luôn luôn gắn liền sinh mệnh tôn giáo với sự thịnh suy của Đất Nước, của dân tộc.Có thể nói, mỗi lần cử hành Đại Lễ là mỗi lần người tín đồ phải xem xét, quán sát lại ư nghĩa của Ngày Đại Lễ đối với cá nhân, gia đ́nh, Đạo Pháp, quê hương, nhân loại cùng muôn loài vạn vật.Trong tinh thần đó, Đại Lễ năm nay 2009, mang một ư nghĩa trọng đại hơn các năm trước. Đó là sự dấn thân thực hiện Bồ Tát Hạnh đối với đồng đạo và đồng bào trong nước.

    Trong bài Sứ Mạng do chính tay Đức Huỳnh Giáo Chủ viết, Ngài khẳng định:”…trải bao đời giúp nước, vùa dân cũng đều măi sinh cư nơi đất Việt.Những tiền kiếp, dù sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỉ thần đất Việt chớ bao ĺa…”. Suốt gần 8 năm (1939-1947), Ngài lặn lội khắp các tỉnh Miền Tây, Miền Đông và có lần đặt chân Đất Bắc. Lúc nào Ngài cũng thể hiện cao độ hạnh nguyện Bồ Tát đối với họa ngoại xâm,đối những chủ nghĩa ngoại lai mà Ngài cảnh báo là không đem lại phúc lợi cho dân tộc.

Ngài công khai chống độc tài, không chấp nhận giai cấp đấu tranh.Ngài dạy rằng: Việt Nam chỉ một giai cấp bị trị, tức là giai cấp bị thực dân Pháp cai trị mà thôi.

    Ngài cũng thể hiện t́nh dân tộc, nghĩa đồng bào, hợp tác chống  chủ nghĩa thực dân, kể cả phải cam chịu hiểm nguy, xa cách..Sự vắng mặt của Ngài tại Đốc Vàng Hạ vào tháng 2 năm 1947, là một sự hy sinh to lớn cũng v́ không muốn nồi da xáo thịt trong nội bộ dân tộc. Đối với người tín đồ PGHH, sự hy sinh này cũng gần giống như sự hy sinh của nhiều tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca, chấp nhận chịu dóng đinh của Đức Chúa Giê Su. Ngài biết rất rơ Ngài sẽ bị hăm hại mà Ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận.Cũng tương tự như Đại Mục Kiền Liên biết vào địa ngục là nguy hiểm mà Ngài vẫn cứ vào để cứu Mẹ v́ ḷng hiếu đạo cao cả của ḿnh.Đó là Bồ Tát Hạnh theo tinh thần Phật Giáo.Bồ tát Hạnh là hy sinh, hy sinh tất cả , hy sinh cả mạng sống cho một thứ t́nh yêu cao cả : “ Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh”, chớ không phải chỉ yêu ḿnh và người thân của ḿnh.Ai bắt đầu mở rộng ḷng yêu thương, người đó bắt đầu thoát tục ngay trong kiếp sống và sẽ b́nh an lúc lâm chung. Ai chỉ biết ích kỷ, chỉ biết yêu ḿnh, người đó chỉ là phàm nhân trong lúc sống và sẽ khổ đau lúc lâm chung.Rất mong mọi người chúng ta suy ngẫm về ư nghĩa của hạnh nguyện Bồ Tát để cố gắng thực hiện trong cuộc sống c̣n lại của ḿnh. Không có một bậc Thánh nào khiếp nhược và ích kỷ cả.

    Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do và phần đông cũng đă vào quốc tịch Mỹ.Nhưng nhựt định quê hương Việt Nam không sao phai mờ trong tâm khảm của tất cả chúng ta.Chúng ta nhứt định yêu quê hương, yêu Tổ Quốc, yêu bà con ruột thịt, yêu đồng bào ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở trong nước.T́nh yêu này biểu hiện ở mỗi người mỗi khác.Chúng ta nên tôn trọng sự khác nhau này, tôn trọng tự do lựa chọn con đường yêu nước, yêu đồng bào. Riêng đối với người tín đồ PGHH, hấp thụ sâu sắc lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ th́ luôn luôn khắc ghi câu nói bất hủ : “ Dầu sống cũng là dân quan dất Việt, dầu thác cũng là quỉ thần đất Việt”. Nên dù sống ở bất cứ nơi nào trên quả đất, dù có vào quốc tịch nào, quê hương ḿnh luôn luôn vẫn là Việt Nam, đồng bào ḿnh cũng là Việt Nam, chứ không phải nơi nào khác, chủng tộc nào khácThù ghét kẻ ngoại xâm, kẻ làm khổ dân tộc, không có nghĩa là thù ghét dân tộc ḿnh.Họ không có tội, họ cũng muốn có tự do như chúng ta mà không thực hiện được.Do tinh thần này mà sự cảm thông, thương yêu, chia xẻ những buồn vui, miếng cơm, manh áo, giảm thiểu khổ đau do bịnh tật với đồng bào nghèo, bất hạnh trong nước là một nghĩa vụ thiêng liêng là thực hiện Bồ Tát Hạnh.

     Chúng tôi không muốn dài ḍng trong ngày Đại Lễ Trọng Đại và Thiêng Liêng này.Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại lợi dạy thâm thúy của Đức Huỳnh Giáo Chủ :

    ”Hăy áp dụng mọi biện pháp để đem lợi phúc cho toàn thể chúng sanh.Đó là sự thỏa măn trong cuộc đời hành đạo của ḿnh” và Ngài cũng dạy:

        “ Ai biết tri việc phải cứ làm,

          Sau mới biết ai Phàm ai Thánh”.

      Sống tầm thường, ích kỷ là Phàm.C̣n sống với 4 Đại Đúc: Từ, Bi, Hỉ,Xă, biết hy sinh và mưu cầu phúc lợi cho tha nhân là bậcThánh ngay trong đời sống hằng ngày..

      Nhận dịp hệ trọng này, với tư cách một trị sự viên cấp Trung Ương đă  phục vụ nhiều năm trong ngành Văn Hóa Giáo Dục, Xa Hội của Đạo trước năm 1975, biết rơ những nhân vật có công với Đạo, cộng tác nhiều năm trong Viện Đại Học Ḥa Hảo, chúng tôi muốn xác định một vấn đề gây tranh cải trong nội bộ và dư luận bên ngoài.Đó là việc Ông Hội Trưởng Lê Phước Sang t́m cách thực hiện Bồ Tát Hạnh ở trong nước.Việc về nước sau nhiều năm tranh đấu ở hải ngoại,hy sinh cả đời cho Đạo Pháp và Dân Tộc, là việc làm có sự bàn bạc và đồng t́nh của các bậc trưởng lăo khắp nơi cũng như của những đồng đạo, Trị Sự Viên Trung Ương, chớ không phải việc làm mang tính cá nhân,mưu cầu lợi ích riêng tư.Rất mong được sự đồng t́nh ủng hộ hoặc t́m hiểu để cảm thông hơn là chống đối hay hiểu lầm. Chống đối thiếu cân nhắc chỉ tổn thương cho sự đoàn kết dân tộc, t́nh đồng đạo.Hiểu lầm một hạnh nguyện lành là có tội, là điều thật đáng tiếc…

      Cầu xin Chư Phật hộ tŕ và trợ duyên cho Đại Hạnh Nguyện lành của Ban Tri Sư Trung Ương PGHH, của Đồng Đạo Hội Trưởng Lê Phước Sang, của chúng tôi và của tất cả các đồng đạo đang hành tŕ hạnh nguyện này ở trên thế giới cũng như trong nướcViệt Nam yêu mến của chúng ta.

       Kính chúc Quư Đồng Hương thân tâm thường an lạc, sống hạnh phúc và ra đi b́nh an, thực hiện đượcThiên Đường Ngay Tại Thế Gian nhiều khổ lụy này.

                   Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

                   Nam  Mô A Di Đà Phật.

              [ NSLONGHOA ]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 07/05/09