SẮC LUẬT

 

Ngày 12 tháng Bảy năm 1965 cho phép Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo hoạt động theo Hiến Chương ngày mồng 6 tháng chạp năm 1964

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN LĂNH ĐẠO QUỐC GIA

Chiểu ước pháp ngày 19 tháng 6 năm 1965

Chiểu quyết định số 3 QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng Lănh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia .

Chiểu sác lệnh số 001/CT/LĐQG/SL ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương .

Chiểu Dụ số 10 ngày mồng 6 tháng tám năm 1950 sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952 và Dụ số 6 ngày mồng 3 tháng tư năm 1954 ấn định quy chế hiệp hội .

Chiểu đề nghị của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương . Sau khi Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết .

 

SẮC LUẬT :

    ĐIỀU 1.- Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo là Giáo Hội duy nhất của khối tín đồ hội viên Phật Giáo Ḥa Hảo được phép hoạt động trên toàn lănh thổ Việt Nam theo Hiến chương ngày 6 tháng chạp năm 1964 đính kèm theo luật này .

    ĐIỀU 2.- Giáo hội Phật Giáo Ḥa Hảo có tư cách pháp nhân được quyền sở hữu, thủ đắc, tạo măi hoặc chuyển nhượng những động sản và bất động sản để đạt mục đích của Giáo Hội .
Những bất động sản đó gồm có những Tự viện, Hội quán, pḥng đọc giảng, trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hóa xă hội.

    ĐIỀU 3.- Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sinh tặng .

    ĐIỀU 4.- Dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950 ấn định quy chế hiệp hội và các luật lệ trái với sắc luật này, không áp dụng cho Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo .

Sắc luật này sẽ đăng vào Công báo Việt Nam Cộng Ḥa .

            Saigon, ngày 12 tháng bảy năm 1965
            Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

 

LỄ TIẾP NHẬN SẮC LUẬT SỐ 002/65 nh́n nhận Tư Cách Pháp Nhân


của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO H̉A HẢO

 

12-8-1965, tại Thánh địa Ḥa Hảo, một cuộc lễ được cử hành vô cùng trọng thể để tiếp nhận Sắc Luật số 002/65 do Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia trao cho Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo .

Từ một tuần lễ trước đó, Ban Tổ Chức Trung Ương Giáo Hội đă bắt đầu hoạt động .

Tổ Đ́nh được trang hoàng rực rỡ, một khán đài to rộng cũng được dựng lên trước công trường tại phía ngoài Đ́nh Thần Ḥa Hảo, bên cạnh trụ sở của Ban Trị Sự Trung Ương .

Ngày 11-8-1965, cờ xí đă rợp mát một vùng trời Thánh Địa . Các cấp Trị sự từ các tỉnh Châu Đốc, An Giang, Phong Dinh, Chương Thiện, Kiên Giang, Kiến Phong, Vĩnh Long, Định Tường, Long An, Sài G̣n, Gia Định, Vĩnh B́nh, ...v..v...cũng nhất loạt kéo về để tham gia đại lễ .

Suốt buổi chiều ngày 18, hai bến đ̣ Ḥa Hảo Kiến An và Ḥa Hảo Năng Gù chật nghẹt hành khách, người ta phải gia tăng thêm nhiều đ̣ máy mới kịp đưa khách sang sông .

Xe cô rầm rập từ các vùng đổ xô về Thánh Địa : một khung cảnh rộn rịp đă diễn ra và kéo dài măi đến giữa khuy .

3 giờ sáng ngày 18, trên đường từ Chợ Đ́nh đến Chợ Tắt dày đặt những chân người . Tiếng nói chuyện, tiếng động cơ, tiếng chân đi lẫn với tiếng điều khiển lồng lộng của Ban Tổ Chức trên máy phóng thanh ḥa nhau thành một âm thanh hỗn tạp .

Dưới sông, ghe tàu đậu chật một khúc sông và một số đồng c̣n được xê dịch để rước thêm dân chúng từ các quận Chợ Mới, Hồng Ngự, Thanh B́nh, Tân Châu, Châu Phú về Thánh Địa .

Khi b́nh minh hiện rơ th́ một rừng người cũng được hiện ra . Từ Chợ Đ́nh đến Chợ Tắt, dẫn tới phần mộ của Đức Ông, kéo dài trên hai cây số ngàn, không một nơi nào là không đông nghẹt người tín đồ PGHH .

Đặt biệt là con số dân chúng tham dự trên 130.000 người, mà toàn thể đều xếp vào kỷ luật, hàng ngủ chỉnh tề và đứng im phăng phắc .

Hàng trăm biểu ngữ được trương lên vô số khẩu hiệu :Việt Nam Công Ḥa muôn năm ; Phật Giáo Ḥa Hảo trường cửu ; Long trọng chào mừng Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia ; Toàn thể tín đồ PGHH hân hoan tiếp nhận Sắc luật 002/65 ...v..v...

Đúng 8 giờ 30, quan khách đến .

Tại pḥng khách danh dự của Tổ Đ́nh, ngoài các cấp quân sự, hành chánh các địa phương lân cận Thánh Địa, các vị cố vấn ngoại quốc, và hằng ngàn Trị Sự Viên Giáo Hội PGHH, người ta nhận thấy có đông đủ đại diện các tôn giáo bạn đến dự lễ :

 

Thượng tọa Thích Pháp Tri, đại diện Viện Hóa Đạo, Ông Trịnh Đ́nh Khôi, đại diện Hội đồng Tinh thần đạo BaHai, Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài Lê Quang Tấn, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh và các vị Giáo Hữu, Lễ Sanh, Khâm Châu, Đầu Tộc ...v...v..

9 giờ, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia đáp phi cơ trực thăng đến Thánh địa .

Trong những tiếng hoan hô vang dậy một góc trời để đón mừng Thượng khách, người ta thấy có :

 

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư kư Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Đặng văn Quang, Ủy viên Ban Lănh Đạo Quốc Gia kiêm Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao, Giám Đốc Chánh Trị Cục, Đại Tá Bùi văn Mạnh, đại diện Thiếu Tướng Tổng ủy viên chiến tranh, ông Ủy viên Tâm Lư Chiến Đinh tŕnh Chính, ông Ủy viên Xây Dựng Nông Thôn Nguyễn tất Ứng và Ông Thứ Ủy Nội Vụ Phạm văn Tương .

Từ sân bay, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia tiến về phía phần mộ Đức Ông để kỉnh lễ và đặt một tràng hoa tại đó .

9 giờ 30, giữa một rừng người dày đặt, đứng theo hàng ngũ chỉnh tề, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, để cho được gần gũi và thăm hỏi dân chúng, đă đi bách bộ về Tổ Đ́nh . Nơi đây, Ủy Ban được Đức Bà, thân mẫu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao Giáo Hội PGHH tiếp kiến .

Đúng 10 giờ, sau khi Trung Tướng Chủ Tịch thăm hỏi sức khỏe của Đức Bà và ngỏ lời về việc Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia đă kư một Sắc luật thừa nhận tư cách pháp nhân của Giáo Hội PGHH, một cuộc lễ Cáo tŕnh Chư Phật, Đức Thầy và Các Đấng Thiêng Liêng được cử hành . Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu, Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ và Trung Tướng Phạm xuân Chiểu tiến vào dâng hương trước ngôi Tam Bảo . Sau đó, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Quan khách và các cấp Trị Sự trong Giáo Hội từ Tổ Đ́nh đến công trường .

Xe chạy từ từ giữa tiếng hoan hô bất tận của biển người chật nghẹt như niêm .

10 giờ 5 phút, khi toàn thể Thượng khách đă an tọa tại khán đài trước công trường Chợ Đ́nh, ông Hội Trưởng Lương Trọng Tường đă nhân danh Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH lên đọc diễn văn .

(Trong h́nh Trung Tướng Chủ Tịch Nguyễn Văn Thiệu, nhân danh Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa trao sắc luật 002/65 cho Ông Lương Trọng Tường Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH)
 

Trong bài diễn văn ấy, Ông Hội Trưởng Trung Ương có đoạn nói :

 

Thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi khi được thay mặt Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo, Ban Trị Sự các cấp Tỉnh, Quận, Xă, Ấp và toàn thể tín hữu của chúng tôi để ngỏ lời chào mừng Trung Tướng Chủ Tịch cùng quư vị tướng lănh trong Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Pháp Trung Ương, Phái Đoàn Trung Ương Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa, Thiếu Tướng Tư Lệnh Vùng 4 Chiến thuật, quư vị Tỉnh Trưởng và chư quư Quan Khách, chư quư Đồng bào, Đồng đạo hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm long trọng nầy .

Thừa lệnh Đức Bà, vị lănh đạo tối cao tinh thần khối Phật Giáo Ḥa Hảo, chúng tôi, với tư cách Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, xin tỏ lời thành kính tri ân Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và Phái Đoàn Chánh Phủ đă đến đây trao tận tay chúng tôi bản Sắc luật số 002/65 thừa nhận tư cách pháp nhân của Tôn Giáo Phật Giáo Ḥa Hảo .

Theo Sắc luật này và bản Hiến Chương phụ đính th́ Tôn Giáo Phật Giáo Ḥa Hảo được hưởng một quy chế hoạt động rộng răi, không c̣n bị hạn chế bởi Dụ số 10 ngày 6-8 năm 1950 và các luật kế tiếp áp dụng cho các Hiệp Hội thông thường .

Sắc luật này đă làm thỏa măn hai triệu đồng đạo của chúng tôi và luôn luôn cả những Đồng bào thường mong mỏi một chánh sách b́nh đẳng Tôn Giáo và công bằng xă hội .

Sắc luật này chẳng những là một văn kiện lịch sử công nhận quyền lănh đạo duy nhất của Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo đối với khối hai triệu tín hữu của chúng tôi mà c̣n là một văn kiện đánh dấu sự xác nhận thành tích đấu tranh của Đoàn Thể Phật Giáo Ḥa Hảo sau hơn một phần tư thế kỷ phục vụ chánh nghĩa quốc gia .

Với quan điểm ấy, Sắc Luật này sẽ được ghi trong lịch sử của Đoàn Thể chúng tôi .

Ông Hội Trưởng cũng không quên tỏ lời nồng nhiệt cảm ơn Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia và kế tiếp Ông Văn Phú, Chánh Thư Kư Ban Trị Sự Trung Ương, đọc nguyên văn bản Sắc Luật .

10 giờ 40, Trung Tướng Chủ Tịch lên diễn đàn .

Trung Tướng đă nhấn mạnh về việc "Sắc luật này không phải là một ân huệ đặc biệt, mà chỉ thể hiện một chánh sách và hợp thức hóa một t́nh trạng sẵn có xứng đáng của một đoàn thể vừa hội đủ điều kiện, vừa có một quá tŕnh phục vụ Quốc Gia Dân Tộc ...", đồng thời Trung Tướng cũng long trọng tuyên bố :

 

"Tôi thành tâm nghiêng ḿnh cảm phục Đức Huỳnh Giáo Chủ, Người đă lấy Tứ Ân làm giáo lư, lấy Tịnh Độ làm pháp môn để khai sáng đạo giáo này.

Người c̣n là một nhà cách mạng Quốc Gia với một quá tŕnh trong sạch, tranh đấu bất vị lợi v́ Tổ Quốc và Dân Tộc.

Tuy ngày nay Giáo Chủ vắng mặt, nhưng công nghiệp của Người vẫn nối tiếp và phát triển thêm, thể hiện bằng một khối tín hữu hùng mạnh với một tinh thần Quốc Gia chân chính và vững chắc".

11 giờ, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia từ giă các cấp Trị Sự và đồng bào để lên phi cơ về tỉnh lỵ Châu Đốc .

Tinh thần thân mật giữa chánh quyền và Tôn giáo, giữa Quân đội và Nhân dân, qua buổi lễ này, đă thể hiện một cách đậm đà và cụ thể .

Nguyễn Bút Trạch tường tŕnh

 

LƯỢC KHẢO VỀ HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI P.G.H.H.

VÀ BẢY PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO

 

I- HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI :

Đính theo sắc luật số 002/65 ngày 12-7-1965 là Hiến Chương ngày 6-12-64 của Giáo Hội chúng ta . Thực ra Hiến chương nầy chỉ là Bản Điều Lệ trước kia, sửa đổi và bổ túc nhằm thích ứng với Đại Tư cách pháp nhân của Giáo Hội . Phần sữa chửa và bổ túc gồm trong điều 25 và điều 26 chương 7 của điều lệ .

Chương 10 điều 40 của Điều lệ được hủy bỏ . Chương 10 điều 40 trong Hiến chương cùng một nội dung với chương II Điều 41 trong Điều lệ .

Phân tách Hiến chương này 6-12-64 chúng ta thấy rằng văn kiện căn bản nầy gồm có 10 chương 40 điều, đại để như sau :

Chương I gồm 4 điều (1, 2, 3, và 4) qui định Danh hiệu, Mục đích và Tôn chỉ, Trụ sở, Giáo Kỳ .

Lưu ư: Điều 1 định rơ thời hạn hoạt động của Giáo Hội, cho đến ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ trở về .

Điều 2 xác nhận bảy văn kiện căn bản được kết tập thành Thánh Kinh của đoàn thể .

Chương II gồm 3 điều (5, 6, và 7) nói về thời hạn, phạm vi và quy ước hoạt động của Giáo Hội . Cần nhận rơ, trong chương nầy, mục tiêu hành đạo của chúng ta là chấn hưng Đạo Đức, trau dồi văn hóa và phát triển công tác xă hội .

Chương III gồm có 2 điều (8 và 9) nói về thành phần và điều kiện gia nhập Giáo Hội .

Chương IV gồm hai điều 10 và 11, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các hội viên .

Chương V gồm 6 điều (12, 13, 14, 15, 16, và 17) nói về nguyên tắc, hệ thống tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ các thành phần trong một Ban Trị Sự .

Lưu ư : Điều 12 được bổ túc bởi quy ước 1/64 và điều 13 bởi quy ước 1/65 ấn định thêm thể thức bầu cử và thành phần các Ban Trị Sự các ấp . (Tham khảo công tác thực hành bài thứ hai) .

Chương VI gồm 7 điều (18, 19, 20, 21, 22, 23, và 24) quy định về thể thức triệu tập các hội nghị thường niên và bất thường .

Lưu ư : Điều 18 quy định rằng tỷ số trị sự viên tham dự Đại Hội cấp Trung Ương là 5 vị thay v́ 3 vị như đă in sai trong Điều lệ .

Điều 24 vạch rỏ thái độ Giáo Hội chúng ta đối với các vấn đề có tánh cách chánh trị và quân sự : Giáo Hội chúng ta đứng trên và đứng ngoài các vấn đề này .

Chương VII gồm 7 điều (25, 26, 27, 28, 29, 30, và 31) nói về các vấn đề tài chánh động sản và bất động sản của Giáo Hội .

Lưu ư : Điều 25 của Hiến chương cũng là điều 25 của Điều lệ được bổ túc bởi điều 3 của sắc luật 002/65 .

Điều 26 của Hiến chương là điều 2 của sắc luật 002/65 .

Chương VIII gồm 5 điều (32, 33, 34, 35, và 36) định thể thức từ chức, bôi tên và trục xuất các hội viên .

Lưu ư: Điều 36 của Hiến Chương cũng là điều 36 của Điều lệ được bổ túc trong đoạn chót về các tặng vật dâng hiến cho Giáo Hội .

Chương IX gồm có 3 điều (37, 38, và 39) nói về thể thức sữa đổi Hiến chương và trường hợp Giáo Hội đ́nh chỉ công tác .

Điểm quan trọng cần lưu ư là chỉ có Đại Hội các cấp mới có quyền quyết định tuyệt đối, tuy nhiên sự quyết định sẽ có hiệu lực đầy đủ sau khi thỉnh thị Đức Bà Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao .

Chương X gồm 1 điều duy nhứt (điều 40) xác nhận sự nhất trí của các cấp trị sự nhằm thi hành nghiêm chỉnh Hiến Chương .

Chúng ta đă tâm đắc với nhau rằng : Tổ chức là thực hiện một trật tự . Giáo hội của chúng ta như đă ấn định trong Hiến chương và được toàn thể quyết định từ ngày 17 tháng 12 năm 1963, tuy không vượt những ước lệ thông thường về tổ chức, đă làm nổi bật tánh cách dân chủ của nó . Ấy là một trong những phương châm hành đạo căn bản của đoàn thể chúng ta .

Để kết thúc phần lượt khảo Hiến Chương, Trung Ương có mấy nhận định bổ túc về danh từ : Giáo Hội . Qua phần học tập "Công tác thực hành" tưởng chúng ta đă thấy rơ sự thích nghi của chữ Giáo Hội, danh từ gần như duy nhất trong ngữ học về luật pháp để chỉ một đoàn thể Tôn Giáo . Ở đây xin nêu thêm một nhận định về tầm rộng hẹp khác biệt giữa Tôn Giáo và Đạo .

Tôn, có nghĩa là phụng thờ . Giáo, có nghĩa là dạy dỗ .

Mỗi tôn giáo đều phụng thờ một Đấng . Vị khai sáng nền Tôn Giáo nầy hướng dẫn và điều khiển sự sinh hoạt tâm linh của toàn thể tín đồ . Mỗi tôn giáo đều có một số Giáo Điều (kết hợp thành một Thánh Kinh) để hoán cải, rèn luyện, uốn nắn tín đồ theo một đường lối Hành Đạo .

C̣n Đạo là cái nền tản chung của các tôn giáo . Chúng ta có thể ví không lầm Tôn Giáo như những con sông mà Đạo là biển cả . Tất cả tôn giáo có cái ǵ chung ấy là đạo . Đức Thầy đă viết :

Đạo là vốn thiệt cái đàng .
Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh

Đoàn thể chúng ta là một tôn phái của Đạo Phật, phụng hành một pháp môn : Tịnh Độ . Đứng đầu tôn phái của chúng ta là Đức Thầy . Đấng Giáo Chủ đă "chọn con đường quy nguyên" cho chúng ta .

Trong thời gian Đức Thầy chưa trở về, nhiệm vụ của chúng ta là tranh thủ tái lập cơ sở của Đoàn Thể, tổ chức và củng cố lại giáo hệ, hướng dẫn d́u dắt nhau trên đường tu học, hầu làm sau tỏ giáo pháp của Đức Thầy . Đối với những nhận định cho rằng chữ ĐẠO hợp hơn chữ Giáo Hội, các lư do kể trên tưởng cũng đủ biện giải tại sao chúng ta chọn danh từ : GIÁO HỘI PHẬT GIÁO H̉A HẢO .

II- BẢY PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO :

Ngày 19-12-1963, liền sau khi được thành lập, ban Đại Diện Trung Ương đă phổ biến đến các cấp cựu trị sự, năm điểm chỉ đạo sơ bộ về đường lối tái lập các cơ cấu trị sự của đoàn thể (tham chiếu : chỉ thị số I / TV-TƯ-CT ngày 19-12-1963). Nội dung chỉ thị nầy c̣n bao gồm một số phương châm hành đạo . Nay giai đoạn phục hoạt cơ sở đă qua . Kiểm điểm tinh thần làm việc của các cấp qua số công tác đă thực hiện Trung Ương khẳng định rằng những phương châm hành đạo được đề ra phải được xem như là cương kỷ hoạt động cho toàn thể trị sự viên . Những phương châm ấy là :

1) ĐOÀN KẾT TỪ TRONG RA NGOÀI

Tuyên ngôn ngày 29-11-1964 của Ban Trị Sự Trung Ương đă công bố lập trường của Giáo Hội .

  1. Đối với toàn thể anh chị em đồng đạo .
  2. Đối với các Tôn giáo bạn .
  3. Đối với đồng bào nhân sanh .
  4. Đối với Tổ Quốc .
  5. Đối với các dân tộc trong thế giới tự do .

Đoàn kết từ nội bộ toàn thể để cộng đồng dân tộc và nhân loại không phân biệt tín ngưỡng, tiếng nói, màu da, trên căn bản một sự ḥa hợp và tương trợ thành thật là phương châm hành đạo thứ nhứt của chúng ta .

2) TÙY DUYÊN NHI BẤT BIẾN

Nhân một vận hội mới, chúng ta đă phục hồi sinh lực . Giáo hội chúng ta chủ trương tập trung hoạt động hướng về phục vụ Đoàn Thể và Dân Tộ, thiện tâm, thiện nguyện của chúng ta nếu quả đầy đủ chắc chắn số người có ḷng "mộ đạo quy căn" muốn "gây góc thiện duyên cùng Thầy Tổ" sẽ hưởng ứng hành động chúng ta . Đồng bào sẽ tín nhiệm ủng hộ chúng ta . Chánh quyền sẽ đồng t́nh với chúng ta . Phương châm hành đạo có đúng, chúng ta mới làm sáng tỏ thêm giáo lư siêu việt của Đức Thầy . Chúng ta phải hết sức thành khẩn, tinh tấn và kiên tŕ mới mong tránh khỏi phạm những lỗi lầm gây trở ngại cho kế hoạch phát triển hoạt động của Giáo Hội . Tùy duyên, tùy cảnh mà tiến hành các công tác, chúng ta c̣n phải biết tranh thủ thích ứng với đường lối quốc gia, nhứt nhứt trong mọi việc không nên có lời nói hay hành động nào làm cho nhân dân và chính quyền hiểu lầm mục đích hành đạo của chúng ta .

Khi : Trên cùng dưới đều ḥa ư hỷ .

Và đồng bào dân tộc lần lần cúi đầu thiện niệm th́ công quả của chúng ta kể như là được tṛn đầy .

3) XĂ THÂN

Đức Tôn Sư c̣n hỏi : "sao chẳng ngồi nơi ngồi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ mà c̣n len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen ?"

Và khuyên nhủ chúng ta :

 

Ḿnh đă gặp con thuyền bát nhă
Có lư nào ích kỷ tu thân

Ấy là Ngài muốn nói với chúng ta đừng nên chán nản trước bất cứ chướng ngại, khó khổ nào .

Ḷng người từ khi đă chan ḥa từ bi, th́ c̣n chấp chi chuyện chê khen phát sanh từ những vọng tưởng điên đảo của thế trần . Thiện nguyên của chúng ta là cố độ ḿnh, độ người như đă nói ở phần trên, chúng ta phải tùy duyên, tùy cảnh mà tranh thủ ḥa ḿnh để hướng dẫn đồng đạo và đồng bào, phải biết gát bỏ những sĩ diện vô lư hoặc những quan niệm "địa vị công thầy" mà xă thân len lơi đến bất cứ nơi nào có anh em đồng đạo khổ sở, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, hầu giúp đở họ t́m những giải pháp thích nghi .

Với quyết tâm xă thân hànhh đạo các trị sự viên mới gân tín nhiệm và thực hiện được đoàn kết trong từng địa phương . Có đoàn kết mới xoa dịu hàn gắn những chênh lệch trong dĩ văng, khôi phục đầy đủ t́nh tương thân tương trợ lẫn nhau .

4) NHẪN H̉A

Cũng như tất cả tổ chức quần chúng lớn . Đoàn thể chúng ta hiện nay không tránh khỏi t́nh trạng tranh chấp nội bộ, dưới ba h́nh thái :

  1. Tranh chấp ảnh hưởng và uy tín cá nhân .
  2. Tranh chấp v́ không cùng một chủ trương và đường lối hoạt động .
  3. Tranh chấp v́ có nhiều chương tŕnh hoạt động khác nhau .

Trung Ương cho rằng với một tinh thần nhẫn ḥa tột độ, thêm vào đó các trị sự viên nên tranh thủ đem kinh giảng mà soi rọi tư tưởng để tha thứ cho nhau các lỗi lầm, th́ mọi tranh chấp sẽ lần lần được ḥa giải .

Đức Thầy đă dạy :

 

Chữ nhẫn ḥa ta để đầu tiên
Th́ đâu có mang câu thù oán

5) KHÔNG HÀNH ĐỘNG PHIÊU LƯU

Xin đơn cử một ví dụ về việc áp dụng phương châm : Hiện nay tại một số địa phương thiếu an ninh chúng ta không tái lập Ban Trị Sự . Ấy là chúng ta muốn tránh những hành động có thể ảnh hưởng tai hại đến đời sống vật của đồng đạo, mà chúng ta chưa lường được . Như đă nêu trong điểm 2 của chỉ thị ngà 30-12-63 chúng ta chỉ thành lập Ban Trị Sự lưu vong, tại những vùng an ninh được bảo đảm và nối hệ thống với các cơ quan trị sự vùng nầy . Nói tóm lại, trước mọi việc có quan hệ đến đời sống chung của đoàn thể, người trị sự viên thấm nhuần lời răn thứ bảy của Đức Thầy, phải hết sức dè dặt, luôn luôn thỉnh thị, thăm ḍ rộng răi ư kiến của nhiều nơi, kỳ cho đến khi nắm vững tất cả yếu tố để giải quyết những chướng ngại dự liệu . Lúc bấy giờ sẽ quyết định hành động .

Cần lưu ư thêm rằng phương châm "không hành động phiêu lưu" không có nghĩ là phải gát bỏ mọi sáng kiến thích nghi và xây dựng . Khi chúng ta có đủ yếu tố để giải quyết công tác, sáng kiến sẽ tạo thêm điều kiện thi hành tốt đẹp số công tác được giao phó .

6) ĐI TỪ BƯỚC MỘT, TỪ THẤP LÊN CAO

Chúng ta đă được Đức Thầy giảng dạy nhiều lần về phương châm hành đạo nầy . Đại để như :

 

Đường đạo đức bước đi từng nấc

Hoặc :

 

Chớ nóng nảy sân si hư việc

Chúng ta phải triệt đối dứt khoát với những hành động "đốt giai đoạn" . Phải tranh thủ hướng dẫn đồng đạo lần lần thống nhứt lề lối làm việc chung, tiến tới tin tưởng, phấn khởi rồi quyết tâm thi hành nhiệm vụ không c̣n chi thắc mắc, hoài nghi . Phương châm hành đạo của chúng ta là thực hiện một sự nhất trí từ tư tưởng đến hành động .

Từ hạ tầng cơ sở lên trên, từ một việc nhỏ đến nhiều việc nhỏ rồi liên kết vào một chương tŕnh hoạt động rộng lớn .

7) THỰC HIỆN DÂN CHỦ

Giáo Hội Trung Ương tự cấm đoán quyền chỉ định bất cứ một hội viên nào để phụ trách một nhiệm vụ trị sự ǵ . Quyền nầy nhường lại cho các đồng đạo ở cơ sở, v́ chỉ có ở cơ sở, anh em mới hiểu rỏ đạo đức tác phong của từng người mà đề cử ra nhận lảnh nhiệm vụ lănh đạo tinh thần trong địa phương . Sau nầy với khả năng phát triển của Giáo Hội, Trung Ương sẽ đào tại cán bộ chuyên môn cho từng nghành và lần lượt bổ sung số cán bộ nầy về ấp, xă, hầu nâng cao năng xuất hoạt động của Ban Trị Sự . Như vậy cũng chỉ có nghĩ là giúp đở cơ sở lựa chọn dễ dành hơn người xứng đáng đảm nhận công tác giáo sự .

Tuy nhiên, hai tiêu chuẩn chánh để lựa chọn trị sự viên là :

 

- Tác phong đạo đức thực chứng bởi thành tích phục vụ .
- Khả năng điều khiển tổ chức và tinh thần chấp hành công tác qua một quá tŕnh thử thách khả năng .

Việc bầu cử vẫn phải đầy đủ tính cách dân chủ đúng theo tinh thần các chỉ thị liên hệ được ban hành .

Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo ấn hành

 

              [ NSLONGHOA ]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 07/19/09