ĐỨC GIÁO CHỦ TRÊN ĐƯỜNG TUYÊN DƯƠNG GIÁO LƯ

Nguyễn Văn Hầu

 

18 tháng 5 năm Kỷ Măo (4 Juillet 1939)
18 tháng 5 năm Bính Ngọ (6 Juillet 1966), thấm thoát đă 27 năm qua*

Đối với một đời người, lấy cuộc trăm năm làm giới hạn, th́ con số 27 năm kể đă qua một phần tư cuộc đời . Nhưng đối với không gian bao la, thời gian vô cùng, con số 27 năm chỉ là một sát-na trong ṿng luân chuyển của vũ trụ mênh mông . Thế mà trong thời gian ngắn ngủi ấy, mặc dù đă phải trải lắm cơn nhẫn nhục đau thương, nền Đạo Phật Giáo Ḥa Hảo mà nguồn gốc vốn là tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, do Đức Huỳnh Giáo Chủ mở Đạo, nay đă có hơn hai triệu tín đồ quy ngưỡng . Thời gian ngắn, kỷ lục cao, đă nói lên tiếng nói của khối người sùng phụng Giáo Lư Tu Nhân Học Phật càng ngày ngày tăng tiến niềm tin ở Đức Huỳnh Giáo Chủ .

Năm Mèo Kỷ-măo rơ ràng,
Khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi !

Chọn năm Kỷ Măo mà mở Đạo, quả Đức Huỳnh Giáo Chủ là bậc đại giác có huệ linh thông hiểu thiên cơ mầu nhiệm . V́ kể từ đấy thế giới sắp bắt đầu cuộc chiến tranh lần thứ hai, tàn khốc gấp mấy kỳ đệ nhất thế chiến (1914-1918) . Hé chút ánh sáng cho đời được thấy máy huyền vi phần nào, Đức Giáo Chủ đă bộc lộ tâm tư thương ṇi xót giống và sứ mạng của Ngài :

 

"Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Măo, v́ thời cơ đă đến, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan . Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ : Sinh trong ṿng đất Việt Nam nầy trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm ḷng mê si đă diệt, sự vị kỷ đă tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời đời giúp nước vùa dân cũng đều măi sinh cư nơi đất Việt . Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao ĺa . Những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư, cơ truyền Phật Pháp, gội nhuần ân Đức Phật, ḷng đă quảng đại Từ Bi, hềm v́ nổi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền-cơ đă định, ḷng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ . . . ."

Đọc mấy ḍng trên đây, biểu lộ rơ rệt sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ trên con đường hoằng pháp giáo dân trong cơn nước lửa mưa dầu, ai không cảm khích ? Một bài kệ Thị chúng của Măn Giác Thiền Sư, cũng như một câu khí khái qua tấc ḷng yêu nước của Trần B́nh Trọng, đủ để muôn thu ghi khắc . Huống là Đức Huỳnh Giáo Chủ chuyển kiếp đă bao phen, mà tấc ḷng vẫn không quên đồng bào non nước Việt, tinh thần ái quốc chói ḷa . Lại thêm, dẫu đă tỏ ngộ huyền linh gội nhuần ân Đức Phật qua sự thọ truyền giáo pháp của Đấng minh sư, chí vẫn quyết xả thân cứu trăm họ vướng cảnh đồ lao, tinh thần ấy há chẳng xứng danh một v́ Giáo Chủ ?

Gay chèo bát nhă, đẩy chiếc thuyền từ, Đức Huỳnh Giáo Chủ từng "Ca cho bá tánh biết đời loạn ly" và sẵn sàng cứu vớt những người có thiện cảm thiện chí trên đường hành đạo .

Trong "Kệ dân của người Khùng" Ngài đă tỏ chút lai lịch của ḿnh :

 

Thương lê thứ bày tưởng trong đục,
Mặc ư ai nghe phải th́ làm .
Lời của người di tịch núi Sam,
Chớ chẳng phải bày điều huyền hoặc .
Cảnh Thiên-trước thơm tho nồng nặc,
Chẳng ở yên c̣n xuống phàm trần .
Ấy v́ thương trăm họ vạn dân .
Nên chẳng kể tấm thân lao khổ .

Bởi dốc chí độ đời, cứu dân nước Việt vốn là đồng bào dân tộc của Ngài từ nhiều kiếp, nên Ngài mới :

Xuống mượng xác phàm nhằm năm Kỷ Măo (1939)

Trên đường tuyên dương giáo lư, Ngài chẳng ngớt lời kêu gọi, lặp đi, lặp lại suốt mấy đoạn Sấm Kinh :

 

Chèo ghe rao việc gần xa,
Bồng lai Tiên cảnh ai mà đi không ?
Thuyền đưa Tiên cảnh Non Bồng,
Mấy ai mà có ḷng thiềng theo đây .
Tay chèo miệng cũng rao mừng,
Đường đi Tiên Cảnh ai từng biết chưa ?

Thế nhưng dân chúng buổi đầu hăy c̣n hững hờ "Nghe rồi th́ cũng phải rồi", khiến Ngài chẳng khỏi băn khoăn đau xót :

Nhiều người nghe qua hết phủi rồi,
Quay thuyền trở lại bồi hồi sâu bi !

Càng đau xót sầu bi, Ngài càng gắng gổ trong sứ mạng . Ḷng thương sanh linh, Ngài sẳn sàng chịu tất cả mọi hy sinh :

Quản chi nắng Sở mưa Tần,
Chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi .
. . . . . . . . . . . .
Tay gay chèo quế dạo th́ khắp nơi .
Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi,
Miệng cũng rao mời Tiên Cảnh Bồng Lai .

V́ sao Ngài vẫn một mực khăng khăng độ đời cứu dân ? Vốn đạt huệ, Ngài đă thấu hiểu huyền cơ, hằng tiên tri lắm việc mà ngày nay dần dần thấy ứng hiện (chúng tôi sẽ nhấn mạnh điểm nầy trong một bài khác, so sánh những lời tiên tri của Ngài trong Sấm Giảng với lời Sấm của cụ Trạng Tŕnh, lời sấm của Nostradamus ở Pháp, Ulrich de Mayence ở Đức) . Đại khái Ngài đă tiết lộ ít nhiều cho dân chúng biết những điều tai ương thảm khổ như :

Đời cùng c̣n chẳng mấy năm,
Khắp trong các nước thây nằm bằng non .
Cha th́ chẳng thấy mặt con,
Vợ th́ chồng chẳng được c̣n tại gia .
Khuyên trong lê thức trẻ già,
Tu hành hiền đức Phật mà cứu cho .

Thừa biết thảm họa chiến tranh sẽ lan tràn dữ dội đến bực nào, Ngài đă vạch ra cho dân chúng đồng bào một con đường Tu Nhân Học Phật, rèn luyện căn cơ cho đến mức đại hùng, đại lực, đại từ bi hầu có đủ đức tánh trung dũng vô úy, đương đầu với mọi nghịch cảnh đem lại an lạc cho mọi người .

Ngài vẫn từng xót xa cho những kẻ đam mê ṿng danh lợi mà "Thương ai ham vơng ham dù, Cùng như những kẻ đui mù đi đêm" . Và cực lực cảnh cáo :

Đời nầy giành giựt làm chi,
Tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông .

Rồi thiết tha khuyên bảo ân cần

Kệ kinh tụng niệm đêm thanh,
Ấy là châu ngọc để dành về sau .
Bây giờ chưa biết vàng thau,
Đời sau kính trọng người cao tu hành .

Đặc biệt, mối Đạo của Ngài khai sáng đă tách rời yếm thế mà hoàn toàn nhập thế . Nhưng nhập thế không có nghĩa là phàm tục hóa mối Đạo cao siêu . Ngài ân cần khuyên nhủ người đời nên hướng về nẻo Thanh Tịnh mà tu hành, để khi hiểu Đạo rồi th́ đem Đạo cứu Đời . Đây, giáo lư tứ ân, nền tảng Tu Nhân Học Phật :

Tu là : tâm trí nhu ḿ,
Tu hiền tu thảo vậy th́ cho xong .
Tu cầu cứu vớt Tổ tông,
Với cho bá tánh máu hồng bớt rơi .
Tu cầu cha mẹ thảnh thơi,
Quốc Vương thủy thổ chiều mai phản hồi .
Tu đền nợ thế cho rồi,
Th́ sau mới được đứng ngồi ṭa sen .

Dơi theo đường lối của Đức Thầy Tây An xưa, Ngài nêu cao điều hiếu nghĩa, khuyến khích tín đồ hy sinh gắng gổ làm trọn tứ ân .

Quan niệm tu, đúng theo nghĩa tầm nguyên của nó là trau sửa, và tu sao cho đạt đến mức đại hùng đại lực đại từ bi th́ đẹp đẽ thân danh vô ngần :

Tu không cần lại cần quỳ,
Ngồi đâu cũng sửa vậy th́ mới mau .
Trí hiền tâm đức chùi lau,
Ra công lọc kỹ th́ thau ra vàng .
Vinh hoa phú quí chẳng màng,
Ra oai ra lực cởi thoàn xa chơi .
Con sông ḍng nước chiều mơi,
Dốc ḷng trả nợ nước đời cho xong .

Đọc những đoạn Sấm Giảng mà chúng tôi đă nêu ra, quư độc giả có cảm nghĩ ǵ ? Phải chăng lời b́nh dị mà ư thâm trầm ? Nghe ra có phảng phất hương vị văn chương đạo nghĩa của "Lục Vân Tiên" hay văn chương hoa mỹ bóng bẩy trong triết thuyết của "Kim Vân Kiều" chăng ?

Đức Huỳnh Giáo Chủ mở Đạo d́u dắt càng ngày càng đông đảo tín đồ, một phần lớn sự khéo dùng lối văn chương mộc mạc như tấm ḷng chấc phác của b́nh dân, truyền cảm thấm thía sâu xa để lôi cuốn b́nh dân hướng về nẻo Đạo một cách tự nhiên mà thanh thoát, thật là khéo cực kỳ .

Khéo hơn nữa, trong việc thờ phượng để biểu dương tinh thần một mối Đạo, Ngài thiết tha khuyên bảo tín đồ tâm niệm :

 

Làm vô vi chánh đạo mới mầu
Đạo Thích Ca nhiều nỏe cao sâu
Hăy t́m kiếm cái không mới có
Ngôi Tam Bảo hăy thờ Trần Đỏ
Tạo làm chi những cốt với h́nh

Để tín đồ được hiểu rơ mà cảm thông sâu xa hơn, Ngài nhấn mạnh thêm :

 

Theo Thần Tú tạo nhiều chuông mơ,
Từ xưa nay có mấy ai thành ?
Phật từ bi độ tử độ sanh,
Là độ kẻ hiền lương nhân ái .

Từ việc thờ Trần Điều đến sự đổi lại màu dà, trong "Cách tu hiền", Ngài giải thích minh bạch :

 

" . . .Nên thờ phượng đơn giản cho ḷng tin tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào sự hào nháng bề ngoài".

Giáo lư phù hạp đại chúng thờ phượng đơn giản thuần thành tinh khiết, ấy là chỗ sở dắt của nên Đạo PGHH . Cho đến ngày nay, hằng triệu tín đồ đáp ứng tiếng gọi của Giáo Chủ mà tiến trên đường Đạo, ấy là thành quả hiển nhiên của một mối Đạo đi sát với tâm tư quần chúng, dễ dàng cho quần chúng tùy duyên phương tiện tu hành . Nghèo giàu trước cửa Đạo đều b́nh đẳng, nhất là kẻ nghèo hằng sản mà giàu hằng tâm càng được Ơn Trên gia hộ :

Đừng khi nhà lá một căn,
Mà biết niệm Phật sau bằng bạc muôn .
Giàu sang như nước trên nguồn,
Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ .
Phật Trời chẳng luận nghèo giàu,
Ai nhiều phước đức được vào cơi Tiên .
Hữu phần th́ cũng hữu duyên,
Sửa tâm hiền đức cơi Tiên cũng gần .

Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn thường khuyên nhủ và đề cao người hiền đức . Bao nhiêu tín đồ PGHH là bấy nhiêu tấm ḷng chất phác ngay thẳng theo Giáo Lư Tu Nhân Học Phật, tạo nên một xă hội vui ḥa, để dần dần khiến cho toàn thể đồng bào nhân loại "Liên dây Ḥa B́nh" th́ cảnh đời sẽ càng đẹp đẽ xiết bao . Chừng ấy "Bất chiến tự nhiên thành", ánh sáng đạo đức tràn lan tất nhiên màn đêm âm hiểm biến tan đi mất . Duy kẻ hiền đức mới tồn tại được sau nầy :

 

Chim t́m cây mới gọi chim khôn,
Người hiền đức mới là người trí .
Theo Phật giáo sau này cao quư,
Được nh́n xem Ngọc Đế xử phân .
Lai dựa kề bệ ngọc các lân,
. . . . . . . . . .
Kẻ hiền đức sau nầy được hưởng,
Phép thần linh của Đức Di Đà .
Lại được thêm thoát khỏi Ta-bà,
Khỏi luân chuyển trong ṿng lục đạo .

oOo

Kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ mở Đạo, chúng ta thành tâm hướng bước theo Ngài với sự tâm niệm những lời vàng ngọc của Ngài trên đường tuyên dương Giáo Lư, trước không phụ công ơn Ngài hóa độ, sau tṛn nghĩa vụ với Đạo với Đời, làm vinh điệu cho nên Đạo nói riêng, Tổ Quốc, Nhân loại nói chung, ấy mới thật là chúng ta xứng đáng gắn ghi ngày lịch sử .

Những cuộc thăng trầm biết chuyển dồn dập đến từ bao lâu nay, đủ cảnh cáo cho chúng sanh cảm thấy lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đă chẳng sai chạy mảy may nào . Chúng ta c̣n chần chờ ǵ nữa mà chẳng vững đức tin theo Ngài :

Ai mà tu tỉnh chuyên cần,
Làm đường ngay thẳng có Thần độ cho .

Vả chăng :

Thiên cơ biến đổi can qua,
Gẫm trong thế giới c̣n đôi ba phần .
Mau mau kíp kíp chuyên cần,
Chúng sanh c̣n có lập thân hội này

Đuốc từ bi chí thiện, Đức Huỳnh Giáo Chủ đă khai cao ngọn . Phút thiêng liêng tưởng niệm vĩ nghiệp của Ngài trong Đại Lễ hoằng khai Đại Đạo 18-5, chúng ta thiết tưởng không có ǵ hơn là :

Nhất tâm hành đạo và tích cực hoằng dương Chánh Pháp .

Nguyễn Văn Hầu

 


* Tác giả viết bài này năm 1966

 

              [ NSLONGHOA ]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 07/19/09