.  . .  .  .
 

 

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Nguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

 

NĂM 2009:

Tháng 02-2009

Tháng 01-2009

NĂM 2008:

Tháng 12-2008

Tháng 11-2008

Tháng 10-2008

Tháng 09-2008

Tháng 08-2008

Tháng 07-2008

Tháng 05-2008

Tháng 04-2008

Tháng 03-2008

Tháng 01-2008

NĂM 2007:

Tháng 12-2007

Tháng 11-2007

Tháng 10-2007

Tháng 09-2007

Tháng 08-2007

Tháng 07-2007

Tháng 06-2007

Tháng 05-2007

Tháng 04-2007

Tháng 03-2007

Tháng 02-2007

Tháng 01-2007

NĂM 2006:

Tháng 12-2006

Tháng 11-2006

Tháng 10-2006

Tháng 09-2006

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006


SÁCH MỚI

Tu sĩ Thái Hoà

& Hồ Minh Châu

Pháp

Bảo

Đàn

Kinh

 

Lục Tổ

Huệ Năng

Giáo Quy

Đức

Huỳnh

Giáo

Chủ

 

LUẬN GIẢI

Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo

của Đức

Huỳnh

Giáo Chủ

 

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/

THÁNG 2-2009

Từ Bi chân chính chỉ có thể tồn tại khi chúng ta ý thức được mình và mọi người đều có quyền chung hưởng sự an lạc.
Với tâm Từ Bi sẽ giúp chúng ta sống có ý thức trách nhiệm. Nếu chúng ta phát triển tinh thần trách nhiệm, thì niềm tin tự thân sẽ ngày một tăng trưởng, những lo âu sợ hãi cũng sẽ theo đó giảm dần, sự tự tin được trưởng dưỡng.
Cung Chúc Tân Niên 2009 Cát Khánh!

 

TRONG SỐ NÀY:

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Tùy Bịnh Cho Thuốc.

 

Thích Tuệ Sỹ

      LamRim Đại Luận.


Thích Thái Hoà

      Từ Bụi Đời Đến Phiền Não.


Thích Thông Huệ

      Bài Thơ Xuân Vãn của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.


Thích Nguyên Hiệp

      Về Quê Có Gìi Vui?.


Tâm Hà Lê Công Đa

      Thôi Miên Trị Liệu Pháp Nhìn Qua Lăng Kính Phật Giáo.


GS Nguyễn Văn Hầu

      Lược Sử Đức Huỳnh Giáo Chủ: Ra Kệ Giảng.


Nguyên Giác Phan Tấn Hải

      Kusho: Vị Tăng Việt Nam Tại Ấn Độ Kể Về Học Trình Phật

      Pháp.


Minh Mẫn

      Xuân Trên Đất Phật.


Minh Mẵn

      Bhutan Huyền Nhiệm.


nh Hảo

      Tín Tâm Bất Hoại.


Vương Tân

      Về Thăm Làng .. Nghề "Giả Sư" Nghĩa Đồng.


Tin Tức Phật Giáo

      VOA: Tình Hình Căng Thẳng Tại Tây Tạng.

      Chí Thành: Chuông Cổ Nhất Tại Việt Nam.

 


GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Hồ Minh Châu:

Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.

 

Nghiên Cứu - Văn Hoá - Thời Sự


n Lâm Nguyễn Phú Thứ

      Năm Sửu Muốn Biết Thuận Hạp và Khắc Kỵ Như Thế Nào.


n Lâm Nguyễn Phú Thứ

      Năm Sửu Nói Chuyện Trâu.


ng Bá Lân

      Con Trâu.


Vinh Hồ

      Con Trâu Cộ Của Cha Tôi.


BS Lê Văn Lân

      Câu Chuyện Đông Trùng Hạ Thảo Sự Thực Như Thế Nào?.


TS Hoàng Kim Phúc

      Cuộc Chiến Năm 1979 Là Trách Nhiệm Của Ai?.


TS Mai Thanh Truyết

      Trung Quốc: Những Mắt Xích Tiến Chiếm Việt Nam.

 

TÌNH YÊU

 

Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

Thì Trong Tâm Chí Hãy Xoay Chiều

Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

(Miền Đông, 1946)

nguyetsanlonghoa.net

Mọi chi tiết xin liên lạc:

phvpghh@aol.com or:  lecongda@aol.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát &

Bồ

Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

ĐÓN ĐỌC:

SÁCH MỚI Xb:

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 03/16/09