.  . .  .  .
 

 

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Nguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

 

NĂM 2009:

Tháng 06-2009

Tháng 05-2009

Tháng 04-2009

Tháng 03-2009

Tháng 02-2009

Tháng 01-2009

NĂM 2008:

Tháng 12-2008

Tháng 11-2008

Tháng 10-2008

Tháng 09-2008

Tháng 08-2008

Tháng 07-2008

Tháng 05-2008

Tháng 04-2008

Tháng 03-2008

Tháng 01-2008

NĂM 2007:

Tháng 12-2007

Tháng 11-2007

Tháng 10-2007

Tháng 09-2007

Tháng 08-2007

Tháng 07-2007

Tháng 06-2007

Tháng 05-2007

Tháng 04-2007

Tháng 03-2007

Tháng 02-2007

Tháng 01-2007

NĂM 2006:

Tháng 12-2006

Tháng 11-2006

Tháng 10-2006

Tháng 09-2006

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006


SÁCH MỚI

Tu sĩ Thái Hoà

& Hồ Minh Châu

Pháp

Bảo

Đàn

Kinh

 

Lục Tổ

Huệ Năng

Giáo Quy

Đức

Huỳnh

Giáo

Chủ

 

LUẬN GIẢI

Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo

của Đức

Huỳnh

Giáo Chủ

 

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/

THÁNG 7-2009

Chào Mừng Đại Lễ 70 Năm Khai Sáng Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 

TRONG SỐ NÀY:

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Tùy Bịnh Cho Thuốc.

 

GS Phạm Văn Chính

      Ý Nghĩa Đại Lễ Khai Sáng Đạo PGHH.


GS Nguyễn Văn Hầu

      Đức Giáo Chủ Trên Đường Tuyên Dương Giáo Lý.


Tài Liệu Lịch Sử PGHH

      Lược Khảo Về Hiến Chương Giáo Hội PGHH và Bảy Phương

     Châm Hành Đạo.


Bạch Diệp

      Lịch Sử Độc Giảng Đường.


Minh Mẫn

      Bất Tri Kỳ Ngộ (Về Bài Thơ Tình Yêu của Đức Thầy).


Thích Đức Thắng

      Bốn Tâm Vô Lượng.


HT Thích Thiên Ân

      Giá Trị Triết Học Tôn Giáo Trong Truyện Kiều.


n Tuyền

      Tìm Hiểu Đường Lối Thực Hành Thiền Phái Trúc Lâm.


Thích Thanh Thắng

      Sức Mạnh Từ Niềm Tin Cái Thiện.


GS Nguyễn Văn Hầu

      Lược Sử Đức Huỳnh Giáo Chủ: Ra Kệ Giảng.


m Không Vĩnh Hữu

      Một Bài Thơ Ít Người Được Biết Của Ôn Già Lam.


Minh Mẫn

      Niềm Mơ.


Diệu Hạnh Giao Trinh

      Truyền Thuyết Về Quán Thế Âm Bồ Tát (6): Ngao Đầu Quan Âm.


Hoàng Linh

      Chùa Côn Sơn: Ban Quản lí di tích lộng hành, vi phạm pháp luật tôn giáo.


Chào Mừng Đại Lễ 70 Năm Khai Sáng Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 

Cụ Lương Trọng Tường, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH Nhận Sắc Luật Công Nhận Hiến Chương PGHH Từ Tay Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, 1965.

TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH Đọc Diễn Văn Chào Mừng Quan Khách và Đồng Đạo


GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Tu Sĩ Thái Hoà và Hồ Minh Châu: (Sách Mới)

- Nghĩa Chỻ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (I)

- Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (II)

Hồ Minh Châu:

Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.

 

Nghiên Cứu - Văn Hoá - Thời Sự


n Kiện - Tài Liệu

      Sự Thật Vè Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Trong 30 Năm

      Qua.


n Nguyên Nguyễn Nhã

      Hoàn Cảnh Lch S Dẫn Đến Tranh Chp Ch Quyền ca Vit

     Nam Ti Qun Đo Hoàng Sa và Trường Sa – Nguyên Nhân và

     Gii Pháp.


GS Trần Gia Phụng

      Ý Nghĩa Lịch Sử Trận Hải Chiến Hoàng Sa.


Nguyễn Thượng Long

      Trí Thức Việt Nam Chân Chính Không Hổ Thẹn Với Tiền Nhân.


GS Nguyễn Huệ Chi/Nhà Văn Phạm Toàn/GSTS Nguyễn

      Thế Hùng

      Thư Ngỏ về Vấn Đề Khai Thác Bauxite ở Tây Nguyên Gửi Các

     Cơ Quan của Liên Hợp Quốc Hoạt Động tại Việt Nam.

Bauxite: Dòng Sông Chảy Máu

Vùng Đất Chết Sau Khi Khai Thác Bauxite


Minh Mẫn

      Huyết Lệ Tâm Thư.


Anh, RFI

      Tây Tạng, Tân Cương: Chính Sách Đồng Hoá của Trung Quốc

      Là Nguyên Nhân Gây Bất Mãn.


Nguyễn An/RFA

      Bà Kadeer Là Ai?.


Nhất Anh

      Tham Vọng Toàn Cầu Hoá Giáo Dục của Hàn Quốc.


Võ Hương An

     Quốc Sử Quán Nhà Nguyễn Và Việc Chép Sử.


Trần Bích San

      Năm Vị Tam Nguyên Trong Lịch Sử Khoa Cử Lịch Triều VN.


Hàn Lâm Nguyền Phú Thứ

      Con Số.


Hàn Lâm Nguyền Phú Thứ

      Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc Tính Như Thế Nào?.


GS Tôn Thất Trình

      Thô Thiển Lạm Bàn Về Tỉnh Ninh Bình, Cố Đô Hoa Lư, Đinh,

      Tiền Lê...


Minh Tuấn

      Bàn Tay Vô Hình của Darwin.


TÌNH YÊU

 

Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

Thì Trong Tâm Chí Hãy Xoay Chiều

Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

(Miền Đông, 1946)

nguyetsanlonghoa.net

Liên Lạc:

 lecongda@gmail.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát &

Bồ

Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

ĐÓN ĐỌC:

SÁCH MỚI Xb:

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 07/26/09