.  . .  .  .
 

 

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Nguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

 

NĂM 2008:

Tháng 07-2008

Tháng 05-2008

Tháng 04-2008

Tháng 03-2008

Tháng 01-2008

NĂM 2007:

Tháng 12-2007

Tháng 11-2007

Tháng 10-2007

Tháng 09-2007

Tháng 08-2007

Tháng 07-2007

Tháng 06-2007

Tháng 05-2007

Tháng 04-2007

Tháng 03-2007

Tháng 02-2007

Tháng 01-2007

NĂM 2006:

Tháng 12-2006

Tháng 11-2006

Tháng 10-2006

Tháng 09-2006

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006


SÁCH MỚI

Tu sĩ Thái Hoà

& Hồ Minh Châu

Pháp

Bảo

Đàn

Kinh

 

Lục Tổ

Huệ Năng

Giáo Quy

Đức

Huỳnh

Giáo

Chủ

 

LUẬN GIẢI

Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo

của Đức

Huỳnh

Giáo Chủ

 

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/


AUDIO

THÁNG 08-2008

'

Tăng Ni Phật Tử Đại Hàn Biểu Tình...

 

TRONG SỐ NÀY:

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Dĩ Đức Báo Oán.

 

Thích Thái Hòa

      Vu Lan, Mùa Mở Những Sợi Dây Treo Ngược.


Thích Tâm Nhãn

      Phật Thuyết Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh.


Thích Nhuận Châu

      Tổng Quan Về Du Già Hành Tông.


Không Quán

      Đức Đạt Lai Lạt Ma, Vị Thần Tượng Thời Nay.


Thích Chân Quang

      Ý Nghĩa Công Bằng Xã Hội Và Giáo Lý Phật Giáo.


Brookzynpotyn/Thích Nhuận Châu

      Ngôn Ngữ Phật Học .


TS Trần Hồng Liên

      Về Bộ Tượng Năm Vị Tại Các Ngôi Chùa Cổ ở Nam Bộ. .


GS Nguyễn Văn Hầu

      Các Vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thầy Tây An: Ông Nguyễn Văn

       Thới .


Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

      Tìm Hiểu Đời Sống An Lạc.


Vĩnh Hảo

      Nói Với Ba.


Tin Tức Phật Giáo

      Sáu Vạn Phật Tử Đại Hàn Biểu Tình.. .


Tưởng Nhớ Phật Tử LÝ KHÔI VIỆT

CaLi Today

      Tiểu Sử Lý Khôi Việt.

Lê Công Đa

      Có Một Ngày Như Thế, Anh Đi.. .

Bùi Văn Phú

      Anh Lý Khôi Việt Ơí! Nhớ Anh Xin Một Nụ Cười.

Nguyễn Hữu Liêm

      Tiễn Đưa Lý Khôi Việt.

Phan Tấn Hải

      Tưởng Nhớ Lý Khôi Việt.


GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Hồ Minh Châu:

Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.

 

Nghiên Cứu - Văn Hoá - Thời Sự

Hoàng Sa - Trường Sa

     Website Lớn Nhất Của Trung Quốc Đòi Đánh Việt Nam.

Giao Chỉ

     Thế Vận Hội Bắc Kinh.

BS Hồ Đắc Duy

     Cây Đậu Đỏ Trên Cồn Giả Viên.

Duy Châu

     Tippi: Cô Gái Thực Sự Nghe Được Tiếng Nói Muôn Loài.

 

TÌNH YÊU

 

Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

Thì Trong Tâm Chí Hãy Xoay Chiều

Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

(Miền Đông, 1946)

nguyetsanlonghoa.net

Mọi chi tiết xin liên lạc:

phvpghh@aol.com or:  lecongda@aol.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát &

Bồ

Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

T ánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

ĐÓN ĐỌC:

SÁCH MỚI Xb:

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/29/08