.  . .  .  .
 

 

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Nguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

 

NĂM 2009:

Tháng 08-2009

Tháng 07-2009

Tháng 06-2009

Tháng 05-2009

Tháng 04-2009

Tháng 03-2009

Tháng 02-2009

Tháng 01-2009

NĂM 2008:

Tháng 12-2008

Tháng 11-2008

Tháng 10-2008

Tháng 09-2008

Tháng 08-2008

Tháng 07-2008

Tháng 05-2008

Tháng 04-2008

Tháng 03-2008

Tháng 01-2008

NĂM 2007:

Tháng 12-2007

Tháng 11-2007

Tháng 10-2007

Tháng 09-2007

Tháng 08-2007

Tháng 07-2007

Tháng 06-2007

Tháng 05-2007

Tháng 04-2007

Tháng 03-2007

Tháng 02-2007

Tháng 01-2007

NĂM 2006:

Tháng 12-2006

Tháng 11-2006

Tháng 10-2006

Tháng 09-2006

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006


SÁCH MỚI

Tu sĩ Thái Hoà

& Hồ Minh Châu

Pháp

Bảo

Đàn

Kinh

 

Lục Tổ

Huệ Năng

Giáo Quy

Đức

Huỳnh

Giáo

Chủ

 

LUẬN GIẢI

Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo

của Đức

Huỳnh

Giáo Chủ

 

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/

THÁNG 9-2009

Phật Tử Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện A Lưới (Thừa Thiên) Cung Kính Lễ Phật (Xem bài Tin Tức Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo).

 

TRONG SỐ NÀY:

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Tùy Bịnh Cho Thuốc.

 

HT Thích Quang Nhuận

      Ý Nghĩa Vu Lan, An Cư, Tự Tứ, Bố Tát và Thuyết Giới.


Thích Thông Huệ

      Hiếu Đạo, Nền Tảng Đạo Đức Học Phật Giáo.


Thích Tịnh Không

      Vu Lan Bàn Về Lý Luận Và Sự  Thật của Việc Siêu Độ.


Đồng Thành

      Rằm Tháng Bảy Và Lễ Vu Lan.


Thích Vân Phong

      Nhớ Về Thầy.


Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

      Gieo Hạt Giống Lành (Giáo Dục Trong Gia Đình Phật Tử).


Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

     Đức Phật Và Pháp Môn Thiền Quán.


Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

     Thái Độ Khi Tâp Thiền Minh Sát.


Ngô Nhân Dụng

      Đêm Qua Sân Trước Một Cành Mai.


Vĩnh Hảo

      Bồ Tát Ồn Ào.


Thích Vân Phong

      Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên,  một trong

     những trung tâm văn hóa giáo dục vào thế kỷ 17, cần phải khôi

    phục lại.


Diệu Hạnh Giao Trinh

      Truyền Thuyết Về Quán Thế Âm Bồ Tát (8): Quan Âm Đi Chân

      Đất.


Tin Tức PG

      Thượng Tọa Thích Chơn Tịnh, Chùa Thường Quang, Và Những

      Hoạt Động Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo.

Phật Tử Dân Tộc Thiểu Số Trong Chiếc Áo Tràng Thân Thương

Giúp Mổ Mắt Cho Đồng Bào Nghèo Huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)


Minh Mẫn

      Tin Tức Phật Giáo.


Trọng Nghĩa/RFI

      Chuyến Đi Đài Loan của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thành Công Bất

      Chấp Cản Lực của Trung Quốc.


GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Tu Sĩ Thái Hoà và Hồ Minh Châu: (Sách Mới)

- Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (I)

- Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (II)

Hồ Minh Châu:

Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.

 

Nghiên Cứu - Văn Hoá - Thời Sự


Văn Kiện - Tài Liệu

      Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Trong 30 Năm Qua.


GS Carl Thayer

      Biển Đông, Sự Quan Tâm Của Mỹ Và Lựa Chọn của VN.


Vũ Mạnh Cường

      Câu Chuyện "Cái Lưỡi Bò".


Tin Tức Biển Đông

      Hình Ảnh Ngư Dân Quảng Ngãi Bị TQ Bắt Giữ.


Nguyễn Khanh/RFA

      Ý Nghĩa Chuyến Đi Thăm Arunachal Pradesh, Ấn Độ của Đức Đạt Lai Lạt Ma.


Huy Đức

      Bức Tường Berlin.


BBC

      Nhà Báo Huy Đức "Ngưng Hợp Đồng" Vì Bài Bức Tường Berlin.


Anh Vũ/RFI

      Nhà Vật Lý Thiên Văn Trịnh Xuân Thuận, Người Kết Nối Tâm

      Linh Với Vũ Trụ.


GS Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Phú Thứ

      Con Số 5.


TÌNH YÊU

 

Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

Thì Trong Tâm Chí Hãy Xoay Chiều

Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

(Miền Đông, 1946)

nguyetsanlonghoa.net

Liên Lạc:

 lecongda@gmail.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát &

Bồ

Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

ĐÓN ĐỌC:

SÁCH MỚI Xb:

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/09/09