.  . .  .  .
 

 

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Nguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

 

NĂM 2009:

Tháng 09-2009

Tháng 08-2009

Tháng 07-2009

Tháng 06-2009

Tháng 05-2009

Tháng 04-2009

Tháng 03-2009

Tháng 02-2009

Tháng 01-2009

NĂM 2008:

Tháng 12-2008

Tháng 11-2008

Tháng 10-2008

Tháng 09-2008

Tháng 08-2008

Tháng 07-2008

Tháng 05-2008

Tháng 04-2008

Tháng 03-2008

Tháng 01-2008

NĂM 2007:

Tháng 12-2007

Tháng 11-2007

Tháng 10-2007

Tháng 09-2007

Tháng 08-2007

Tháng 07-2007

Tháng 06-2007

Tháng 05-2007

Tháng 04-2007

Tháng 03-2007

Tháng 02-2007

Tháng 01-2007

NĂM 2006:

Tháng 12-2006

Tháng 11-2006

Tháng 10-2006

Tháng 09-2006

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006


SÁCH MỚI

Tu sĩ Thái Hoà

& Hồ Minh Châu

Pháp

Bảo

Đàn

Kinh

 

Lục Tổ

Huệ Năng

Giáo Quy

Đức

Huỳnh

Giáo

Chủ

 

LUẬN GIẢI

Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo

của Đức

Huỳnh

Giáo Chủ

 

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/

THÁNG 10-2009

Trụ Đá A DỤC Đánh Đấu Nơi Phật Đản Sanh, Vườn Lâm Tỳ Ni.

 

TRONG SỐ NÀY:

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Tùy Bịnh Cho Thuốc.

 

Đức Huỳnh Giáo Chủ

      Những Câu Chú Thường Niệm.


Thích Trí Siêu

      Thập Chú.


Đức Đạt Lai Lạt Ma

      Bồ Đề Tâm.


Thích Trí Tịnh

      Niệm Phật.


Thích Nữ Trí Hải

      Thọ Và Xả Báo Đặc Biệt.


Thích Thái Hòa

      Bốn Mùa Lá Rụng.


Lê Công Đa

      Đi Tìm Dấu Vết Lâm Tỳ Ni.

Vườn Lâm Tỳ Ni Ngày Nay


Nguyễn Thượng Hiền

      Lá Phướn Hay Cờ Dà.


Diệu Hạnh Giao Trinh

      Truyền Thuyết Về Quán Thế Âm Bồ Tát (9): Trói Qủy La Sát.


Minh Mẫn

      Thân Phận Con Người.


        SỰ KIỆN BÁT NHà            

Đỗ Hiếu/RFA

      Đâu Là Sự Thật Về Vụ Bát Nhã?.

BBC pv Ô. Lê Hiếu Đằng

      Bát Nhã Tạo Ra 'Tiền Lệ Nguy Hiểm'.

Thích Nhất Hạnh

     Thân Kim Cương-Thư Thầy Nhất Hạnh Viết Cho Đệ Tử.

GS Nguyễn Lang

      Luân Thường Đạo Lý/Cánh Tay Che Chở.

 

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Tu Sĩ Thái Hoà và Hồ Minh Châu: (Sách Mới)

- Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (I)

- Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (II)

Hồ Minh Châu:

Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.

 

Nghiên Cứu - Văn Hoá - Thời Sự


Đông Lan

      Sự Khác Biệt Giữa HÁN NHO và VIỆT NHO.


Nguyễn Minh Quang

      Mối Đe Dọa Lớn Nhất của Sông Mekong Và Hiểm Họa Thực Sự Của Đồng Bằng Sông Cửu Long, VN.


TS Mai Thanh Truyết

      Tản Mạn Về Thuyết Tiến Hoá.


Hồng Lĩnh/Figaro

      Phỏng Vấn Cựu TBT/Chủ Tịch Liên Bang Sô Viết, Gorbachev.


Triều Giang

      Bức Hình Đưa Sự Nghiệp của Phóng Viên Nhiếp Ảnh Lên Đỉnh Vinh Quang, E. ADAMS.


Lê Diễn Đức

      Về Tác Giả Đoạt Nobel Văn Học 2009.


Ngô Nhân Dụng

      Giải Nobel Lạ Lùng.


Nguyễn Minh

      Quan Hệ Trung-Nga: Vào Đông Sớm Hơn Thường Lệ.


Tuần Việt Nam

      Lập Trường Hai Mặt của Trung Quốc Về Luật Biển Quốc Tế.


Doãn Khởi

      Trú Bảo: Bị Cướp Và Ăn Đòn.


Minh Mẫn

      Mùa Trăng.


Nguyễn Thị Ngọc Trâm

      Thông Điệp Xanh Đến Từ Núi Dinh.


TÌNH YÊU

 

Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

Thì Trong Tâm Chí Hãy Xoay Chiều

Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

(Miền Đông, 1946)

nguyetsanlonghoa.net

Liên Lạc:

 lecongda@gmail.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát &

Bồ

Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

ĐÓN ĐỌC:

SÁCH MỚI Xb:

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 11/18/09