.  . .  .  .

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Tập San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

http://daophatngaynay.com/

http://www.quangduc.com/

http://thuvienhoasen.org/

http://thuvien.phatviet.net/

Tháng 2, 2006

TRONG SỐ NÀY:

 

Hình ảnh, Tư Liệu Lịch Sử PGHH:

     Lễ Khánh Thành Trụ Sở HĐTSTƯ (2-4-1970). 

 

(Hình Trên: Cụ Hội Trưởng HĐTSTƯ Lương Trọng Tường)


Thích Tuệ Sỹ

Duy Tuệ Thị Nghiệp.


Thích Tâm Hải.

Phật Pháp Căn Bản: Thập Nhị Nhân Duyên.


Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D.

     Rạch Giá - Hà Tiên.


GS NguyễN Lý Tưởng.

     Cuộc Khởi Nghĩa của Hai Bà Trưng..


Những Bức Hình Qúy Hiếm Về Lịch Sử PGHH

 

Cố Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng Nguyễn Bảo Toàn (ở giữa mang kiếng), người bên trái mang áo trắng là cụ Trần Hữu Duyên. (Hình do cụ Trần Hữu Duyên gởi tặng)


Hồ Minh Châu:

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyên Người Đời Tu Niệm.

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyến Thiện.


THAM KHẢO/TÔN GIÁO BẠN

Tại Sao họ Không Ăn Chay?

      Lm. Mark Link

Một Người Con Gái Tên Mai...

     Bs. Nguyễn Trọng Luyện.

 

GIÁO DỤC

Lê Công Đa.

     Để Cho Giáo Dục Vùng ĐBSCL Cất Cánh.

 

VẤN ĐỀ THỜI SỰ

Trung QuốcGia Tăng Nỗ Lực Quân Sự
 

Y TẾ & SỨC KHOẺ

TS. Mai Thanh Truyết

      Hoá Chất Không Dính: Teflon.

Nguyễn thượng Chánh , DVM

     Thực Phẩm Nhẹ.

 

春去百花落, 春到百花開
事逐眼前過, 老從頭上來
莫謂春殘花落盡, 庭前昨夜一枝梅

Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
告疾示眾 Cáo tật thị chúng
滿覺禪師 -
Mãn Giác thiền sư

Xuân về trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa nở
Việc đời thấy truớc mắt, Trên đầu đã bạc rồi.
Đừng nghĩ xuân đi hoa rụng hết
Đêm qua truớc ngõ một cành mai.
(Có bệnh bảo với mọi người)
(bản dịch: van Pham, Trích Văn học hdc)

Mọi chi tiết xin liên lạc:

phvpghh@aol.com or:  lecongda@aol.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát

&

Bồ Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

TS. Lê Hiếu Liêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/03/06