.  . .  .  .

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Tập San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006

TRANG NHÀ PGHH:

http://www.phatgiaohoahao.org/

http://hoahao.org/

TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:

Đạo Phật Ngày Nay

http://daophatngaynay.com/

Tu Viện Quảng Đức

http://www.quangduc.com/

Thư Viện Hoa Sen

http://thuvienhoasen.org/

Thư Viện Phật Việt

http://thuvien.phatviet.net/

Tháng 7, 2006

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN

VU LAN, MÙA BÁO HIẾU

TRONG TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT NAM

 

HT Thích Thiện Hoa

Vu Lan Bồn.


HT Thích Minh Châu

Đạo Hiếu và Chữ Hiếu.


Thích Nguyên Hiền

Tìm Hiểu Về Vu Lan.


Lê Mạnh Thát

     Quan Niệm Về Chữ Hiếu của Dân Tộc Việt Nam.


Thích Chân Tuệ

Ý Nghĩa Ngày Vu Lan: Biết Ơn và Báo Ơn.


Thích Tuệ Sĩ

 Lễ Tháng Bảy Cho Những Oan Hồn Phiêu Bạt.


Tâm Hà Lê Công Đa

     Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng Qua Kinh Địa Tạng Bổn

     Nguyện.


Thẩm Thệ Hà

 Đọc Lại Thiên Huyền Sử Mục Kiền Liên Thần Thông Đệ Nhất


Thích Nữ Trí Hải

Trái Tim Của Mẹ.


Sư Bà Thể Quán

Mẹ Tôi.


 

Thích Tuệ Sĩ

 Nền Tảng Kinh Tế Học Theo Cách Nhìn của Phật Giáo.


Lam Yên

Giá Trị của Bát Kính Pháp.


Bình An Sơn dịch

LHQ Chính Thức Công Nhận Ngày Vesak.


Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

Kính Hiếu Cha Mẹ


Bình An Sơn dịch.

Phỏng Vấn Tỳ Khưu Bodhi.


Diệu Trân

Bình Thường Tâm Thị Đạo.


Hồ Minh Châu:

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyên Người Đời Tu Niệm.

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyến Thiện.


THỜI SỰ THẾ GIỚI

Ngô Nhân Dụng.

      Bàn Cờ Mới Tại Trung Đông

Guy Sorman - Lưu Vũ Chuyển Ngữ

     Hội Nghị G8: Hoa Kỳ Vẫn Là Thủ Lĩnh

 

NGHIÊN CỨU/XÃ HỘI/VĂN HÓA

Nguyễn Thanh Liêm, Ph. D.

     Châu Đốc.

An Phong Nguyễn Văn Diễn

     Nước Việt Thường.

Thanh Tâm

     Truyện Kiều Tản Mạn Một Kiếp Người.

Lam Khê

     Hư Ảo Một Mùa Hoa.

 

Y TẾ & SỨC KHOẺ

BS Nguyễn Ý Đức

     Câu Chuyện Thầy Lang: Nhu Cầu Cận Tử.

Lan Hương

     Sạn Mật.

第子 Thị Đệ Tử

身如電影有 還無

萬木春榮秋又枯

運晟衰無布畏

晟衰如露草頭
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

萬行禪師 - Vạn Hạnh thiền sư

Bảo Các Đồ Đệ

Thân như bóng chớp có rồi không
C
ây cối xuân tươi, thu não nùng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông

(bản dịch: Ngô Tất Tố)

Mọi chi tiết xin liên lạc:

phvpghh@aol.com or:  lecongda@aol.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

TS. Lê Hiếu Liêm:

Vương Kim Phan Bá Cầm

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát

&

Bồ Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/03/06