Đức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

Đức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

Giáo truyền đạo Thích d́u sanh chúng,

Chủ ư chọn người vẹn Tứ ân.

(H́nh Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

 

Phần I:

HÀNH TRẠNG

 

Thiên thứ nhứt

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

Chương IV

Đăng Sơn

Mặc dầu với phương pháp chữa bịnh một cách huyền diệu, cho thi bài, viết Sấm Giảng, đă tỏ ra "không học mà thông" và ám thông tâm lư tức đă có tha tâm thông, khiến cho dân chúng qui ngưỡng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ một ngày một đông, thế mà Đức Ông vẫn không tin. Ngài làm đủ cách khuyên Đức Ông tu hành, nhưng ông Cả (lời Đức Thầy thường gọi) không chịu nghe chỉ lo cờ bạc rượu chè.

Có hôm Đức Bà lo cúng lạy, Đức ông mới kêu ngạo: Khi Bà về Tây phương, cho tôi "có giang". Đức Thầy đang nằm, vùng ngồi dậy nói:

- Nếu ông đi trước bà th́ ông mới quá giang với ai? Ông nên biết: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc.

Vẫn thấy Đức Thầy làm bịnh và bịnh nhơn thường ngất xiểu, Đức Ông lấy làm lo sợ, nên một hôm nói rằng:

- Nếu muốn làm bịnh phải lên non lên núi, lănh sắc lịnh về làm, chớ làm lậu như thế nầy, có ngày thường mạng cả đám.

Nhơn câu nói đó, Đức Thầy mới gài Đức Ông:

- Như thế th́ tôi phải dắt phần xác đi núi.

Thấy vậy, Đức Ông nói:

- Nếu đi núi th́ phải cho tôi đi theo để giữ phần xác chớ không thể đi một ḿnh được.

Do đó mà có việc đăng sơn. Cốt  ư là Ngài muốn tăng trưởng đức tin cho một số người chưa hoàn toàn tin vào sự giáo độ của Ngài.

Có tất cả 4 kỳ đi núi.

1. Đăng sơn kỳ nhứt.

Đăng sơn kỳ nầy, Ngài dẫn Đức Ông đi núi Tà Lơn là một dăy núi nằm trong tỉnh Cần Giọt (Kampot) trên đất Cao Miên. Trong lúc chuẩn bị, có người hỏi Ngài:

- Trong lúc Ngài đi, có ai ở nhà tiếp tục chữa bịnh không?

Ngài đáp:

- Ở nhà có ông Sơn (chỉ ông năm Chơn), cứ hỏi ổng th́ biết hành tŕnh mỗi ngày của tôi và nếu có ai đau ốm th́ nhờ ông Năm chữa cho.

Quả thật khi Ngài đi rồi, mỗi ngày ông Chơn đều cho biết Ngài với ông Cả hiện ở đâu, ngủ tại núi nào. Khi Đức Ông trở về hỏi lại thật không có sai.

Trước khi lên đường, Ngài dặn Đức Ông đem đồ lớn theo, tức khăn đống áo dài để có lên núi làm lễ. Khởi hành vào buổi chiều và khi đến núi Sam th́ tối. Đêm đó nghỉ tại Tây An Tự nhưng Ngài không ngủ, cứ thức ca hát suốt đêm. Ông sư trong chùa bảo ông Cả ra rầy Ngài th́ Ngài trả lời:

- Chùa nầy là của tôi, c̣n ông sư là người ở đậu.

Sáng ra, Ngài gặp cô Mười giữ mộ Phật Thầy bảo cô hăy xuống núi chớ nên ở lâu, rồi Ngài cùng Đức Ông ĺa núi Sam. Khi đi Đức ông có mua theo 4 ổ bánh ḿ, nhưng lần lượt Ngài bảo ông Cả cúng hết dọc đường. Ngài nói đi viếng cảnh Tiên Phật mà c̣n sợ đói. Sợ không có ǵ ăn, ông Cả có mua một mớ ổi xách theo, nhưng Ngài cũng không cho ăn. Trên đường đi qua Cao Miên, có xe Pháp từ Nam Vang chạy xuống Ngài bảo Đức ông né một bên đường c̣n Ngài th́ đứng dựa vào cột dây thép. Khi đến Sóc Mẹt (Tuk Meas) Ngài có ghé chữa bịnh cho một đứa trẻ, con người Miên. Cha mẹ nó không tiếng Việt, Ngài lại nói tiếng Miên, mặc dầu từ trước đến nay Ngài chưa hề học.

Chiều hôm ấy, Ngài dẫn Đức ông lên núi, th́ trời đă tối. Đêm đó, Đức ông thấy 2 con cọp, cặp mắt sáng tợ đèn xe th́ hoảng hốt bụm mắt lại. Thấy vậy, Ngài nói:

- Không sao đâu. Họ đến ủng hộ ḿnh đó. Liền đó Ngài ra lịnh cho hai ông hổ đi.

Sáng ngày Ngài dắt Đức Ông đi, khi lội suối, khi trèo đèo rất vất vả, đến một cái hồ đầy sen, lá to lớn, cọng bằng đầu gối, gương bằng cái nia. Ngài nói đây là thứ sen Tây vực, Đức ông than đói, Ngài chỉ nước dưới ao, Đức Ông lấy tay bụm lên uống th́ thấy khỏe khoắn vô cùng.

Đi hết ngày, đêm lại ngủ. Trước khi ngủ, Đức Ông ra ngoài bẻ cỏ làm dấu đến chừng sáng dậy th́ không phải chỗ cũ mà đă dời đi một nơi khác.

Đi được một đoạn đường, Đức Thầy tự nhiên ngồi xuống khóc mà nói rằng:

- Ông ơi! Không c̣n ai trong ḿnh tôi nữa, chắc phen nầy phải bị cọp ăn. Đức Ông đâm ra lo sợ th́ Ngài phá lên cười và trấn tỉnh Đức Ông.

Đêm đến, Đức Ông thấy có bốn ông cọp. Hôm sau khi khởi hành, Đức Ông thấy lạnh buốt cả người. Ngài nói chư Thần thấy ông ngộ nên vuốt ve chớ không sao. Đi được một đoạn đường Ngài bảo Đức Ông mặc đồ lớn vào, rồi chỉ một người ngồi trên vồ đá mà rằng:

- Đây là ông Nguyễn Trung Trực. Người ta nói ông bị Tây giết mà nay ông c̣n sống đó. Vậy ông Cả nên lại làm lễ và nói chuyện với Quan Thượng đẳng. Đức Ông đến nói chuyện và làm lễ hai lạy rồi từ tạ ra đi. Thấy nực, Đức Ông cổi khăn đống áo dài ra.

Đi một đỗi nữa, Ngài lại bảo Đức Ông mặc lại đồ lớn và chỉ một người ngồi trên vồ đá và nói:

- Đây là ông Trần Văn Thành tục gọi là ông Quản Thành hay Đức Cố Quản. ông nên ra mắt người.

Đức Ông đến đàm đạo và lễ hai lạy. Đức Cố khuyên Đức Ông về rán tu hành, ngày kia sẽ gặp lại nhau. (1)

(1) Theo lời thuật của ông Truyền, nguyên kiểm soát Ban Trị Sự Thánh địa.

Đức Ông tiếp tục theo Đức Thầy lặn suối trèo non được 4 ngày th́ than mỏi mệt đ̣i về. Ngài khuyên rán đi nhưng Đức ông đi không nổi. Lúc ấy gặp được một khúc mây, Ngài đưa cho Đức Ông làm gậy, gượng chống chỏi mà đi. đến một chỗ thấy có đèn nhang đang cháy, Ngài bảo Đức Ông đến làm lễ qui y.

Sáng ngày xuống núi, khi tới triền, Đức Ông ngồi nghỉ mệt, đến lúc đứng dậy ra đi lại quên cây gậy, thành thử Đức Ông định đem khúc mây về rốt cuộc cũng không đem được.

Về đến Tân Châu, Ngài ở lại ngủ nhà Ba Sánh một đêm, c̣n Đức Ông th́ đi về trước. Sáng ngày sau Ngài vào chùa cô năm Hi ở làng Long Phú rồi đi qua làng Phú Thuận thăm chị là cô hai để chữa bịnh cho đứa con của cô nầy mới trở về Ḥa Hảo.

Cuộc đăng sơn nầy định đi trong 8 ngày, nhưng mới 6 ngày Đức Ông đ̣i về thành ra c̣n thiếu 2 ngày. Do đó mà khi về nhà, bảy ngày sau, Đức Ông phát xưng bàn chân trái, đau nhức trong 2 tháng mới lành. Cứ theo Đức Thầy cho biết: đi kỳ này là để giải quả căn cho Đức Ông, cũng như các vị ḥa thượng đă mấy mươi năm công phu sám hối. Ông Cả không chịu giải quả kia th́ phải chịu sự đau nhức nầy.

Sau khi đi núi về, Đức Ông rất hân hoan mà báo cho anh em đến thăm biết rằng: “Tôi đă gặp vàng thiệt rồi, các ông ơi! Các ông hăy tin đi”.

2. Đăng sơn kỳ nh́.

Kỳ nầy Đức Thầy đi với ông Ngô Ngọc Chơn tục gọi là đạo Năm, vào khoảng tháng 7 năm Kỷ Măo (1939).

Khởi hành đi bộ qua Cái đầm rồi xuống đ̣ qua Năng Gù, đón xe xuống lộ tẻ Mặc Cần Dưng rồi sang xe đi Xà Tón (Tri Tôn).

Đến chợ Xà Tón, hai Thầy tṛ đi về hướng núi Tô, băng qua một cánh rừng rồi ḍ theo đường ṃn mà đi, dọc đường gặp người Miên, Ngài dùng tiếng Miên nói chuyện một hồi rồi mới đi.

Lên núi, lần lượt đến Sân Tiên, điện Năm Căn, Mũi Hải nơi có một chiếc thuyền ch́m thành đá, rồi thẳng lên chót núi đến điện Kín, nghỉ đó một đêm, sáng hôm sau mới qua núi Cấm.

Khi đến Rầy đét, đường lên núi, hai Thầy tṛ vẹt phá chông gai, đến hôm sau mới tới Vồ Ḅ Hong, nghỉ đây một đêm. Đêm đó Ngài kêu ông Yết Ma đang chữa bịnh, lại kêu bằng con và bảo xuất tŕnh một vật báu của "người xưa để lại”. Ông Yết Ma đem tờ giấy bạch có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương ra tŕnh và lạy Ngài hai lạy để tạ lỗi gặp bực "Trên Trước" mà không biết.

đến 4 giờ khuya, Thầy tṛ đi về hướng Tây; bữa sau xuống núi, không tiếp tục lộ tŕnh đi Hà Tiên mà lại quay về Châu đốc, đến kiếm Bếp Ngoan ở trại lính mă tà bảo rằng đă đến thời kỳ rồi đừng giúp việc cho ngoại địch nữa, hăy bỏ nghề bùa ngải mà theo Thầy.

Ngài qua Tân Châu, đi xe về Chợ Vàm rồi qua băi Phú Nhuận thăm chị, ngủ đây một đêm để ông Chơn về trước, c̣n Ngài trưa hôm sau mới về.

3. Đăng sơn kỳ ba.

Kỳ nầy Đức Thầy dẫn theo 5 tín đồ là: ông Phan Văn Báo tức Hai Báo ở Phú An, ông Nguyễn Tấn Bực tức Biện Hùm ở Phú An, anh của đại tá Rớt, ông Nguyễn Văn Gia tức Ba Gia, ông Nguyễn Văn Ban tức Sáu Ban và ông Ngô Ngọc Chơn tức đạo Năm.

Sáu Thầy tṛ khởi hành tại Ḥa Hảo ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Măo, đi viếng núi Két, đến núi nầy trong ngày và nghỉ đêm tại đó.

Sáng lại, Thầy tṛ xuống núi rồi qua núi Cấm, đi Rấy đét đăng sơn. Thấy ai nấy đều mệt mỏi, Đức Thầy mới khuyên: Rán đi để giải quả.

Trải qua nhiều đoạn đường cây cối um tùm, đoàn lữ hành đến một vùng rộng lớn có ṭng bá, nhứt là thiên tuế sum sê, thỉnh thoảng lại có những tảng đá phẳng lỳ, nhiều cây bằng đọt như có ai hớt. Cảnh trí u nhàn, quả là một Kiểng Tiên tại thế. Lần lượt đi đến chùa Phật Lớn, điện đá Dựng, nơi đây ông Ba Gia thấy một ông hổ lớn. Nghỉ đó một đêm rồi hôm sau trở xuống chùa Ba đạo, qua Thất Cao đài, điện Rau Tần.

Trong khi nghỉ đêm ở đây, Đức Thầy có chữa bịnh cho một người mà thấy phủ thủy đang chữa không hết.

Sáng lại, Thầy tṛ xuống núi, qua núi Tô, lên điện Kín, lại Sân Tiên nghỉ một đêm. Tại điện Kín có đường hầm đi qua núi Cấm. ông Chơn có đốt đèn đi thử một đỗi mới trở lại.

Hôm sau, sáu Thầy tṛ trở về Châu đốc, qua Tân Châu rồi về Ḥa Hảo.

Khi đi chuyến đó về Biền Hùm phát bịnh, đau thập tử nhất sanh. Có người đến tŕnh với Đức Thầy và yêu cầu Ngài cứu chữa. Ngài nói:

- Ai bảo bẻ cây trái của người ta chi cho bị phạt, về bảo nó nguyện vái tạ lỗi, uống nước cúng th́ hết. Quả thật Biện Hùm nh́n nhận có bẻ đem về một túi ớt hiểm mà ông thấy mọc đầy trên núi.

4. Đăng sơn kỳ tư.

Kỳ nầy Đức Thầy dẫn ông Ngô Thành Bá tục gọi Biện đài ở Ḥa Hảo đi núi Tà Lơn.

Khởi hành ngày mồng 6 tháng giêng năm Canh Th́n (1940), hai Thầy tṛ được chở bằng xe đạp qua Cái đầm, đi đ̣ sang Năng Gù, đón xe đi Châu đốc rồi sang xe khác vào Tịnh Biên. đến đây vào 3 giờ, nghỉ đêm nhà của chị ông đài. Đêm đó Ngài giảng đạo cho nhiều người nghe.

Sáng hôm sau lên xe đi Cần Giọt, đến nơi độ 3 giờ chiều. Hai Thầy tṛ đi vào chân núi và ngủ trọ nhà ông lăo 70 tuổi, đệ tử của ông Cử đa. Đêm đó, Ngài có đọc thuộc ḷng một đoạn giảng quyển thứ ba cho ông lăo nghe và khuyến khích tu hành, hẹn sẽ gặp lại.

Sáng hôm sau từ giă ông lăo, hai Thầy tṛ lên núi. Đi tới chơn núi hồi 8 giờ, qua phía trong máy nước, đường Cam Chại, xuống tắm dưới suối, rồi mỗi người thay một bộ đồ dà. Sau đó theo đường Cam Chại lên núi, vào độ 1 giờ trưa th́ tới Trung Ṭa hay Long Thoàn, ghé vào một ngôi chùa nhỏ, tặng nhà sư ba quyển giảng rồi từ giả ra đi.

Đến ngă tẻ, Đức Thầy bảo đi qua điện Cô Nhứt, đi tắt qua Bà Ngự sẽ gần hơn một phần ba đường đi điện Minh Châu. V́ đi tắt nên đường dốc ngược gặp ghềnh, bước muốn sụt lui, mệt lả ngươi, mồ hôi ra như tắm.

Vào lối 3 giờ chiều mới tới điện Cô Nhứt. Từ đây đường bằng phẳng dễ đi nên 5 giờ chiều th́ Thầy tṛ trổ ra lộ lớn bề ngang bốn thước, quẹo qua tay trái độ 500 thước th́ tới điện Cao Vân. Đêm đó Thầy tṛ ngủ trên một tảng đá bằng phẳng.

Sáng ngày mồng 9, Thầy tṛ đi đến Ruộng Năm Dây độ 10 giờ trưa, có đường đi qua Bà Ngự nơi ông Cử được điểm đạo.

đến đây hết đường ṃn, Thầy tṛ phải băng qua đèo, lội qua suối, thấy ṭng bá chen nhau, cực kỳ xinh đẹp; ḍ lần đến Châu Thiên là một nơi "Tiểu Bồng Lai Tiên Cảnh". Nửa giờ sau lại đến Tứ Giao điện th́ mặt trời vừa chen lặn. Nhẹ bước vào điện, không thấy bóng người, chỉ thấy tương chao, chén đũa ngỗn ngang trên bàn.

Đói quá ông đài xin Thầy lấy cơm khô ra nấu rồi luộc đọt rau mà ăn. Bữa cơm đó, ông đài cho là ngon nhứt trong đời ông.

điện nầy có 4 tảng đá lớn giao khích nhau thành h́nh chữ thập nên gọi là Tứ Giao điện.

Đêm ấy, Thầy tṛ dẫn nhau lên nóc điện, lên hương đèn cầu nguyện, rồi xuống điện nằm trên sạp bằng cau rừng, Đức Thầy nói:

- Trên trước dạy Thầy đem mầy lên non một tháng. Từ đây c̣n lên Lan Thiên Trường Sanh, qua Nhi Hoàng, lên núi Tổ mới trở về.

 

 

(Chỗ này có một tấm h́nh của Đức Thầy, chụp trước nhà ông Hương Bộ Thạnh)

 

 

 

Nhưng ông Đài thấy lương thực kém khuyết mà đường sá c̣n xa th́ sợ chết đói nên đ̣i về.

Thế là sáng ngày mồng 10, Đức Thầy bảo sửa soạn trở về v́ ở nhà có việc lộn xộn (vụ đạo Tưởng giết người tế cờ ở Tân Châu và bị Pháp tàn sát). Trên đường về, Đức Thầy có ghé điện Quan Ngự sử của cựu trào, khi Pháp thôn tính Việt Nam, vào ẩn tu cho đến đắc đạo.

Ngài bảo ông đài lên đèn hương đảnh lễ c̣n Ngài th́ dùng tiếng bí mật nói với Quan Ngự Sử. Xong xuôi, Thầy tṛ ra đi, Thầy th́ cầm một khúc cây dọn đường đi trước, c̣n tṛ th́ nối gót theo sau, hết lên triền lúc xuống núi, sau đến một cái hang tối om, mùi hôi hám. Đức Thầy hỏi ông Đài:

- Mầy muốn coi cọp núi không? Đây mầy chun vô sẽ gặp.

Nói xong, Ngài đẩy ông Đài vô, nhưng ông Đài thụt lại và nói:

- Úy, Thầy ôi! Coi ḱa, dấu ông thầy dẫm đầy hang; vô không được đâu.

Ngài nói: Sao mầy nhát quá vậy. Ngài bảo măi nhưng ông đài không dám chun. Rốt cuộc Ngài nói:

- Không chun vô th́ thôi. Ta hăy đi.

Nói rồi, hai Thầy tṛ ra đi, đến 10 giờ trổ ra một cái suối lớn có chỗ rộng 100 thước tây. đến 3 giờ, Đức Thầy dẫn đi dốc ngược lên núi vào ngay một cái điện. Ngài nói tiếng trên và bảo ông đài lên hương đảnh lễ.

Trong lúc đi đường, có khi Ngài lớn tiếng kêu chư Thần:

- Hỡi các vị Thánh Thần! Hăy theo Thầy xuống núi cứu thế dộ dân. Hôm nay Thầy đă lâm phàm rồi, sao các ông c̣n ở đây.

Sáng ngày 11, Thầy tṛ đi đến một con suối, nước đổ ồ ồ, cùng nhau xuống tắm rồi mới đi. Ngài bỏ ông đài ở sau đến cả công đất. Ngài phải dừng chơn dứng đợi, khi ông đài đến th́ hoảng hốt v́ thấy một con cọp đang uống nước gần đó.

Đi đến 10 giờ trưa, ông đài đi hết nổi, tối tăm mày mặt, ôm vào một gốc cây. Ngài trở lại vuốt ngực, đọc chú và cho ông đài nhai một nắm lá có chất ngọt. Vài phút sau th́ ông đài khỏe lại.

Từ đó trở đi, đường sá hiểm trở, có chỗ phải ḅ, khi vượt lên, lúc lại tuột xuống. Ngài dẫn ông đài lên một ngọn núi cao vót ít có cây mọc. Trên núi có suối chảy, nước trong như mắt mèo. Có lúc Ngài lội ngang suối, c̣n ông đài th́ vịn theo thân cây ngă ngang mà ḅ qua. Ngài rầy sao không lội nước th́ ông đài đáp:

- Lội chi cho ướt ḿnh.

Ngài nói:

- Thầy đi đàng nào, tṛ phải đi đàng nấy. Từ đây cấm mầy không đi như vậy nữa.

Đi một đổi, Ngài ngồi lại, ôm đầu gối mà than:

- Phen nầy chắc chết. Trên trước dẫn Thầy đến đây rồi bỏ đi đâu mất. Hôm nay Thầy có chết cũng an thân v́ Thầy không có gia đ́nh, sự sản, vợ con; chỉ thảm thương cho mầy có vợ con, sự sản mà hôm nay nghe lời Khùng điên đến đây tuyệt mạng, đau khổ biết chừng nào!

Ông Đài nghe nói phát sợ, nhưng cũng cố gắng đáp:

- Trên trước c̣n trong ḿnh Thầy, chớ có đi đâu.

- Sao mầy biết?

- V́ Thầy nói tiếng âm đằng điện.

- Tại miệng Thầy muốn nói.

- Tại miệng tôi nói không được. Thầy nghĩ coi, núi nầy tuy lớn, nhưng xét lại cơm khô ăn c̣n được ba bốn ngày. Xin Thầy đi theo ngọn suối nầy, có lẽ một tuần lễ nữa cũng trổ ra. Nếu hết lương thực th́ ăn đỡ lá cây, đỡ đói cũng được.

Đức Thầy trợn mắt hỏi:

- Mầy chết sao dám nói vậy. Chẳng qua Thầy thử ḷng mầy, chớ sự nghiệp mầy chừng đôi ba ngàn đồng, gia quyến mầy chừng năm bảy chục người, chớ bao nhiêu. C̣n Thầy đây nếu mai một đi rồi th́ muôn triệu tín đồ trong buổi Hạ Ngươn nầy lấy ai dắt dẫn.

Thầy tṛ lại lên đường. Ông Đài vấp chơn đổ máu, nhức đi không được. Ngài liền dùng phép mầu chữa cho hết đau. Ngài lại nói:

- Thầy tṛ ḿnh đi mấy ngày đă đuối chơn, để Thầy kêu hai con cọp đặng Thầy tṛ ḿnh cỡi đi cho khỏe.

Ông Đài từ chối không dám.

Ngài hỏi:

- Mầy muốn cỡi tượng không?

Ông Đài cũng không dám.

Tối đêm đó, Thầy tṛ ngủ dựa mé suối. Khuya lại nghe tiếng rắc rắc, ông Đài mở mắt thấy bạch hổ th́ sợ quá. Đức Thầy nói:

- Đó là Thần Bạch Hổ đến ủng hộ chúng ta.

Sáng ngày 12, đường đi vẫn c̣n khó nhọc. Ông Đài thấy vài nhánh cây mới chặt xéo, lá c̣n xanh, lượm lên hỏi Thầy th́ Ngài cho biết:

- Đó là dấu hiệu trên trước dẫn đường. Thầy tṛ phải băng qua một truông mây mới trổ ra lộ đá, đi về Cần Giọt đúng 6 giờ chiều.

Về đây mới rơ vụ đạo Tưởng nổi dậy ở Tân Châu.

Ngày 13, lối 3 giờ chiều, xe về đến Nhà Bàn. Hương Giáo Tập đến mời Thầy về nhà dùng cơm. Đêm đó có người hỏi Thầy về những vật Phật Thầy Tây An trao cho ông đ́nh Tây đều được Ngài trả lời rành mạch.

Có ông lại bạch Ngài rằng:

- Bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện phép để ngày sau pḥ vua giúp nước. C̣n Thầy sao không dạy đệ tử luyện phép như Tiên đạo?

Ngài đáp:

- đạo Phật chỉ dạy con người lo tu tâm sửa tánh cho được trọn lành trọn sáng, c̣n phù phép thuộc về tà giáo. C̣n ham phù phép tức là nuôi óc cạnh tranh cầu danh lợi. Phép linh cũng như cá linh: nước vừa chớm giựt, loại cá nầy đua nhau lên nước trước nên phải chịu chết sớm. Các ông đừng ham linh mà hại ḿnh.

Sáng hôm sau, ngày 14 Đức Thầy dẫn ông đài đi núi Trà Sư, khi lên đến chót, Ngài chỉ con đường Nhà Bàn xuống Xà Tón và cho biết đến thời kỳ hỗn loạn th́ con đường nầy thây phơi chật đất, máu chảy đầy đồng.

Trưa lại Thầy tṛ về nghỉ và lối 4 giờ chiều, Ngài dẫn ông đài và sáu bảy anh em tín đồ đi núi Két; lên đến Sân Tiên, Ngài ngâm cho Hương Giáo Tập chép bốn bài thi sau đây:

Non Tiên gió mát toại ḷng thay!

Tức cảnh thi văn nhả một bài.

Cố tưởng ước mong về nhược thủy,

Ngặt v́ không cánh lấy ǵ bay.

* * *

Dắt xác phàm phu viếng non đoài,

Hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay.

Chư sơn: Bảy núi đồng qui tựu,

Thầy Tớ Kiểng Tiên rơ mặt mày.

* * *

Nh́n xem cây cỏ gió lung lay,

Sáng lại lui chơn trở gót hài.

Vậy hỡi chư Thần mau nối gót,

Theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cay. (1)

(1) Theo quyển: Dơi gót theo Thầy của Ngô Thành Bá tự đài.

Viếng thăm các làng kế cận.

Sau khi dùng huyền diệu của Tiên gia chữa bịnh và đem giáo pháp nhiệm mầu của Đức Thích Ca phổ truyền bằng thi bài hay Sấm Giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đă thu nhận một số đông tín đồ. V́ cảm lấy ân đức cứu tử huờn sanh, v́ nhận chân Ngài qua thi văn Sấm Giảng, thiên hạ từ vùng gần đến làng xa, đổ xô nhau xin thọ giáo qui y.

Một khi đặt vững đức tin vào ḷng người và nhơn chút rổi rảnh, Đức Thầy mới đi viếng các vùng lân cận, người chưa có dịp ra mắt Ngài, mặc dầu đă nghe danh nhưng chưa được diện kiến.

Hồi xưa Đức Phật Thích Ca sở dĩ thường đi vân du nơi nầy chốn nọ, cốt ư là để biện giải những lư lẽ nhiệm mầu hầu phá tan tà thuyết dị đoan ngoại đạo. Do đó mà Ngài thu phục nhiều tín đồ trong hàng ngoại đạo quay về với chánh pháp, như trường hợp của Thập lực Ca Diếp. Hơn nữa dung nghi đẹp đẽ của Ngài, nếu không đi đó đi đây th́ những người có duyên lành không có dịp chiêm ngưỡng, cam mộ dung nhan, sanh ḷng tôn giả. Ngoài ra, thân Phật có phát ra hào quang, người nào may mắn xuống lấy hay tiếp nhận ánh từ quang ấy th́ thân tâm trở nên thanh tịnh, kích phát tâm Bồ đề, hướng về chánh pháp, cầu đạo vô sanh.

Từ nay, Đức Huỳnh Giáo Chủ vân du, tuy không như Đức Phật, nhưng đây là một dịp để gần gũi hầu chỉ dạy mọi điều đạo đức, những lẽ nhiệm mầu cho những người có duyên lành sớm qui đầu Phật pháp. Cũng có trường hợp, Ngài gợi lại mối duyên xưa mà Ngài đă gieo trong những kiếp trước như trường hợp Ngài đến viếng làng Mỹ Hội đông.

I Viếng làng Mỹ Hội đông.

Làng Mỹ Hội đông nằm trên Cù lao ông Chưởng, giáp mặt với sông Hậu và Nam ngạn Vàm Nao, đối diện với làng Ḥa Hảo và cù lao B́nh Thủy.

Ngài sang viếng ngày 22 tháng giêng năm Canh Th́n (1940). Trong kỳ viếng nầy, có hai việc đáng ghi nhận:

1. ông Lương văn Tốt tức Thầy Tám Tốt, một vị lương y ở Mỹ Hội đông, khi nghe Ngài đến th́ ra lộ đón chào. Ông đă nghe tiếng Ngài, đă có đến ra mắt Ngài ở Ḥa Hảo, nhưng c̣n muốn thử Ngài một lần nữa, nên khi Ngài đi ngang th́ ông ra đón hỏi:

- Hôm nay, ông Tư cũng đi du lịch nữa sao?

Ngài cải chánh liền tại chỗ.

- Không! Tôi đi ngao du mà!

Từ danh từ "du lịch", Ngài sửa lại danh từ "ngao du" đủ chứng tỏ Ngài là bực siêu phàm.

Nghe Đức Thầy cải chính như vậy, ông Tám Tốt hốt hoảng, chào Ngài một cách kính cẩn và sao đó nói cho mọi người biết, Ngài dùng hai tiếng "ngao du" đủ chứng minh Ngài không phải là người phàm nhơn. Chỉ có bực Tiên Thánh mới dùng hai tiếng "ngao du", thay v́ "du lịch" của hàng phàm tục.

2. Ở Mỹ Hội đông có gánh họ Lâm, trong thời kỳ Cần Vương chống Pháp đă có công cho ông Nguyễn Trung Trực tá túc, sau khi bị Pháp phá vỡ cơ sở kháng chiến ở miền đông và đồng Tháp, di binh về miền Tây, đến tá ngụ nhà ông Lâm Hàm Ninh ở xă Mỹ Hội đông một thời gian. Binh tướng của Ngài th́ đóng ở Tà Niên tỉnh Kiên Giang, c̣n riêng Ngài th́ tá túc ở gánh họ Lâm, để tránh sự ḍm ngó, theo dơi của Pháp và đám Việt gian tay sai. Trong lúc tá túc, Ngài thương liên lạc với Đức Cố quản ở B́nh Thạnh đông và đặt một số người liên lạc hay vận lương cho binh sĩ đồn trú ở Tà Niên.

Một điều huyền bí là chừng như có sự giao cảm tự nhiên giữa gánh họ Lâm và Đức Huỳnh Giáo Chủ nên chi khi hay Ngài ra đời ở Ḥa Hảo th́ người trong gánh họ Lâm hầu hết đến qui ngưỡng.

Chiều ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Măo (1939) ông Cả Mười trong gánh họ Lâm có đến ra mắt Ngài và được Ngài cho hai bài thơ chữ Hán như sau:

Thiên lư vị nhiên tự sĩ hiền,

Ngôn xuất Lam Kiều dị khả biên.

Tam tấn tài phi ngô tất ảo,

Lưỡng hồn nhứt phổ họa lưỡng xuyên.

* * *

Thân thiện cô nhi nhược thủy hà,

Phi hùng Nhan Khước tỵ ngôn xoa.

Phổ yến tử tôn canh kiêm mộng,

Thể thống tam đồ lạc âu ca.

Sau khi đem về nhà, ông Cả Mười mặc dầu là một nhà nho đă cùng nhiều nhà nho khác trong làng Mỹ Hội đông bàn căi mà không ra nghĩa. Cho nên hôm ngày 22 tháng giêng năm Canh Th́n (1940) nhân dịp Đức Thầy viếng làng Mỹ Hội, có ghé nhà ông Cả Mười. Ông bèn xin Ngài dịch ra chữ nôm hay quốc ngữ th́ được Ngài dịch ra tiếng Việt như sau:

Trời đất chưa phân gọi sĩ hiền,

Lầu Tiên lời lẽ lạ gần biên.

Ba lần tranh đoạt, Ta ắt biến,

Gặp kẻ hai hồn độ hai xuyên.

***

Ḿnh lành có kẻ độ qua sông,

Như có Thầy Nhan ẩn mặt hồng.

Tích trước Tiên thân thường đăi khách,

Ba đời an lạc hưởng hầu công.

Và trong bài thơ trường thiên "Viếng làng Mỹ Hội đông" Ngài tặng anh em tín đồ có câu:

Duyên lành rơ được Khùng điên,

Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần.

II. Viếng làng Phú An. Sau khi viếng làng Mỹ Hội đông, Ngài đi viếng làng Phú An, một xă giáp ranh với xă Ḥa Hảo, ở về phía Bắc.

Ngày 23 tháng giêng Canh Th́n, tức sau một hôm viếng Mỹ Hội đông. Ngài hiệp với ông Năm Hiệu và Biện Hùm đi xe đạp lên Chợ Vàm. Trong chuyến đi nầy có hai việc đáng ghi nhận:

1. Trên đường đi Chợ Vàm, Ngài có cứu sống cô năm Mang mắc bịnh thời khí rất nặng, hết phương cứu chữa.

Thấy đông người tới lui, Ngài ghé hỏi, người nhà cho biết tự sự và yêu cầu Ngài cứu độ. Ngài nhận lời, bèn dùng nước lă bảo cho bịnh nhơn uống và đồng thời dạy đặt bàn hương án giữa trời.

Khi đặt xong, hỏi Ngài cho biết phải vái làm sao?

Ngài nói: Th́ để cúng vái người ta.

Danh từ "người ta" quá tổng quát, nên có người hỏi lại cho được rơ nghĩa hơn. Ngài không trả lời, đi thẳng lại bàn hương án, nói trổng:

- Thôi! Có hưởng rồi th́ đi đi. Đừng có phá người ta.

Thế là hết bịnh, cô năm Mang được cứu khỏi.

Đoàn lữ hành tiếp tục đi thẳng lên Chợ Vàm và ghé nhà Hương Hào Phỉ là một gia đ́nh đă qui ngưỡng theo Ngài từ khi Ngài mới ra đời mở đạo.

2. Khi vào nhà Hương Hào Phỉ, Ngài đi thẳng lên lầu. Nên biết lúc bấy giờ, c̣n dưới thờiPháp thống trị, mọi hành vi của Ngài đều được lính kín theo dơi. Ngài lên lầu cốt để tránh cặp mắt ḍm ngó của công an và tránh cho những người đến tiếp xúc không bị làm khó dễ.

Ngài ngủ đêm nhà ông Phỉ. Đêm đó Ngài thuyết pháp để thức tỉnh anh em tín đồ hiểu rơ sứ mạng của Ngài trong cơ hoại diệt của buổi Hạ Ngươn mà quyết chí tu hành vẹn tṛn đạo nghĩa hầu có:

Trả cho rồi nợ tiền khiên,

đến ngày hiệp mặt Kiểng Tiên vui vầy.

Ngoài số tín đồ, Ngài c̣n tiếp một số nhà giáo do ông Diệp Hồng Tỏ giới thiệu và nhứt là Thầy Ba Thận, một lăo nho đă có lần đem thơ định thử Ngài nhưng chưa kịp đem ra th́ Ngài đă đáp trước.

Đêm nay, cảm t́nh ông đến thăm, Ngài có cho hai bài thơ khích lệ như sau:

Đêm vắng mà sao cảm quá dài,

Văn nhu lăo trưởng tiếng bi ai.

Tầm nơi yếu tư câu huyền diệu,

Thương thảm cho đời thưởng huệ mai.

* * *

đoái tưởng ḷng ông quá đỗi hiền,

Dặm trường tới viếng mượn ng̣i nghiên.

Tỏ t́nh yêu quí người lương thiện,

Trông đợi ngày kia khỏi xích xiềng.

 

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

| CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

 

 

[TV. PGHH]