TÂM LINH & KHOA HỌC TRONG PHẬT PHÁP

Hoà Thượng Thích Duy Lực

(1)

                                                   

  Vũ trụ h́nh thành do thời gian, không gian và số lượng, bao gồm:

A – Vật lư sinh mạng công tŕnh học.
B – Triết lư sinh mạng công tŕnh học.

A – Vật lư sinh mạng công tŕnh học:

Thuộc sinh mạng hữu h́nh (thể xác) là vật chất thật tánh, có thể dùng lư luận logic biện chứng. Động lực gồm lực hấp dẫn vạn hữu, động lực hạt tử, làn sóng điện, làn sóng ánh sáng, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, thể tích chiếm không gian từ một chiều cho đến ba chiều (ba chiều: Dài, rộng, cao) mà ngũ giác quan cảm nhận được, là văn minh của người địa cầu hiện đại.

B – Triết lư sinh mạng công tŕnh học:

Là sinh mạng vô h́nh (thể tinh thần), thuộc vật chất hư tánh, lư luận logic không thể biện chứng, động lực gồm bài xích vạn hữu, ư niệm lực, động lực hư tử, làn sóng tin tức, tốc độ thấp nhất là tốc độ ánh sáng, chẳng có thể tích, thể hiện từ không gian bốn chiều cho đến nhiều chiều… Ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận, dùng kỹ thuật và khí công và công năng đặc dị có thể chứng thật sự tồn tại khách quan của nó, là văn minh của người thái dương hệ.
 
Kỹ thuật trong sinh mạng của người địa cầu có cá thể tương đối của sự ẩn hiển hư thật, tất cả sinh vật đều có hiện tượng này. Vạn sự vạn vật trong thiên nhiên đều như thế, đồng thời đều có linh tánh. Là sự hiển của tâm lực. Đối với vật thể phi sinh mạng cũng có mật mă đơn giản và thấp kém của nó, ấy cũng là cơ nhân của nó để hiển thị công năng cực nhỏ của tâm lực.
 
Trong thiên nhiên, từ vật thể nhỏ đến thiên thể lớn, đều sẵn có mật mă, làn sóng, tin tức và tần số mỗi mỗi khác biệt của nó. Mỗi vật thể đều có mật mă riêng biệt để h́nh thành chất lượng của nó, cũng như khi ông nh́n thấy một tảng đá xấu xí thô bỉ th́ cảm thấy không thích, nếu nh́n thấy một ḥn sỏi xinh xắn nhiều màu sắc th́ sanh ra t́nh cảm ưa thích, đây là do kết quả làn sóng mật mă khác nhau của họ khởi lên sự cảm ứng với mật mă tin tức của ông.
 
Trong thời gian không gian, lúc nào chỗ nào đều sẵn có mật mă và tin tức của mọi sự vật, chỉ là sự phức 

 

TRUYỀN ĐẠT TIN TỨC NƠI MỘT NIỆM
(Niệm khởi truyền đến, chẳng có số lượng của thời gian)

 

- Khái niệm của tốc độ quăng nghĩa:
 
Đối với tốc độ của vật chất, khu vật tốc độ có thể chia ra làm 3 lớp: Nói một cách cụ thể là từ nơi khái niệm vật chất hiển tánh sanh ra tốc độ ẩn tánh (siêu tốc độ ánh sáng), ấy gọi là khái niệm tốc độ quăng nghĩa.
 
3 lớp tốc độ quăng nghĩa:

1. Tốc độ hiển tánh => Do vật chất vận động hiển tánh sanh => Tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất.

2. Tốc độ trung tánh => Tốc độ vận động của quang tử (làn sóng ánh sáng) => Tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.

3. Tốc độ ẩn tánh => Do tốc độ vận động ẩn tánh sanh => Tốc độ ánh sáng là tốc độ thấp nhất.

Lư luận Linh Học cho là có sự tồn tại chân thật của làn sóng tin tức là một thứ vận động thuộc tánh hư tử, siêu việt tốc độ ánh sáng.

- Đặc tính của siêu tốc độ ánh sáng:
 
Tất cả hư tử mỗi mỗi đều có sự vận động siêu tốc độ ánh sáng khác nhau, cũng như tất cả thật tử mỗi mỗi đều có sự vận động theo phương thức chiều hướng (chiều thẳng hoặc cong) khác nhau nơi không gian; cũng vậy, các hư tử vận động theo phương thức tự xoay tự rung động khác nhau thời gian.
 
Nói hư tử là chẳng có sự cấu tạo trong nội bộ, nghĩa là “cực tiểu vô nội, chẳng có bề trong”, chẳng thể xếp hàng từng cái và có kẻ hở, chẳng thể phân chia theo toán học, chỉ như khái niệm tổng hợp hư hạt tử thành một “hư thể toàn diện” của thời gian, v́ họ chẳng có khái niệm không gian, chẳng thể vận động theo chiều hướng, nên chẳng có số lượng thời gian.

- Hành lang không gian:
 
Nói “vận động theo chiều thẳng” về không gian hiển tánh của thật hạt tử là lời tương đối, thật ra đều vận động theo chiều cong. Bởi v́, địa cầu một mặt tự xoay, một mặt xoay ṿng theo mặt trời. Vậy quỷ đạo vận động của tất cả hạt tử giữa hai điểm trên địa cầu, chẳng thể là chiều thẳng, mà là một đường cong phức tạp. Chúng tôi gọi những đường cong này vận động này là hành lang không gian.
 
Vật thể vận động nơi hành lang không gian, từ nhỏ như hạt tử cho đến lớn như ngân hà, đều có vị trí di động, có quỷ đạo, có điểm khởi và điểm cùng có tốc độ (tốc độ hiển tánh dưới tốc độ ánh sáng).

 
Các hạt tử vận động trong quỷ đạo nơi hành lang không gian, có thể chéo nhau, trùng điệp, đụng chạm; lúc tốc độ vận hành có thể chướng ngại với nhau mà chẳng thể xuyên thấu lẫn nhau, có thể đóng cục và tan nát.
 
Hành lang không gian thấy được, ṃ được, có thể thăm ḍ, đo lường điều khiển bằng máy móc. Khoa học hiện đại với hành lang không gian đă nghiên cứu rất nhiều rất sâu, ấy là Vận Động Lực Học.

- Đường ngầm thời gian:
 
Tất cả hư hạt tử vận động nơi thời gian ẩn tánh, chẳng vận động theo đường cong và chỉ rung động và tự xoay, chẳng có cấu kết nội bộ, nghĩa là “kỳ tiểu vô nội”; vô số hư tử đầy khắp vũ trụ, hợp thành một quả cầu thời gian (khái niệm) “kỳ đại vô ngại”. Hệ ngân hà cũng là vô trụ vô cực hổn độn, v́ hư tử chẳng có vị trí di động, chẳng có quỷ đạo vận động, chẳng điểm khởi và điểm cùng. Nhưng lại có khái niệm tốc độ là tốc độ rung động tự xoay theo ẩn tánh, mấu chốt của nó là truyền đạt tin tức trong một niệm, ấy gọi là đường ngầm thời gian.
 
Đường ngầm thời gian chẳng thể diễn đạt, như sự cự ly xa gần của không gian.

- Đặc tính của đường ngầm thời gian:
 
Ư niệm lực là tổ hợp tin tức của hư tử, nó truyền đạt tin tức nơi một niệm, hư thái vận hành trong đường ngầm thời gian, siêu tốc độ ánh sáng. Do đó, chẳng thể xa gần, cổ kim, cảnh giới ẩn hiển hư thật đều có thể nhanh chóng đi lại, tự do khứ lai trong một niệm.
 
Sự h́nh thành ư niệm năng của ư niệm lực thật kỳ lạ, có thể xuyên qua linh giới, điều khiển sự vật trong thời đại khác nhau của hai thế giới ẩn và hiển. Người xưa nói: “Thượng hạ tam thiên niên, tung hành ngũ vạn lư”, cũng giao thông tin tức trong một niệm.
 
Đây dù là lư luận mới sáng lập, nhưng những nhà khí công đạt mức kỹ thuật đă thể hiện dấu tích bước đầu truyền đạt tin tức trong một niệm. Đối với lănh vực vận động về trạng thái hư ẩn này, hy vọng tương lai có thể hướng về chiều sâu phát triển, đối với làn sóng tin tức, có thể chủ động điều khiển sự thu phát và phiên dịch.

- Vật lư ẩn tánh:
 
Sự thăm ḍ thế hệ, quy luật và nội dung của những vật chất quăng nghĩa về năng lượng và tốc độ… sẽ bắt đầu từ số 0, từ ẩn đến hiển, từ hư đến thật, từ nguyên lư đến cảm nhận, từ suy tư đến lănh hội, từ trong khoa học hiện đại bước ra, kiến lập môn học thế hệ mới của khoa học vô cực.
 
Môn học này ngang hàng với khoa học vật lư hiện đại, hư thật chia lối cùng bước, nên chúng tôi gán tên gọi là Ẩn Tánh Vật Lư Học. Môn học này từ góc độ của lư luận triết học nh́n thấy tất cả bản chất của mọi sự vật dù bất khả tư ngh́, cũng có thể phân tích giải phẩu bằng tính cách phiên dịch.
 
Chúng tôi sáng lập môn học thế hệ này, ư muốn khuyến dụ nhiều hiền triết có trí tuệ cao siêu, cùng nhau mở mang lư luận về không gian bốn chiều để tiến vào Ẩn Tánh Vật Lư Học.

-         Phiên dịch sự huyền bí của ẩn tánh:
 
Ẩn Tánh Vật Lư Học sẽ tuyển dụng vật lư hiện đại làm nền tảng tham khảo đối chiếu, lấy Tương Đối Luận của ông Einstein làm bước thang sơ khởi và khuếch trương khái niệm của Tương Đối Luận để kiến lập khái niệm Quăng Nghĩa tương đối, đem những vật lư lượng như sanh mạng, vật chất, năng lượng, tốc độ, tư duy, thời gian, không gian… đặt trong học thuyết “ẩn hiển song toàn” mà định nghĩa lại từ đầu, cả gan thăm ḍ và mô tả theo khái niệm mới, công thức mới, phép tắc mới, nhờ vật lư ẩn tánh phiên dịch nguyên lư vô cực.

Việc này chẳng những có thể phát huy môn khí công học, c̣n có thể xúctiến sự tiến tŕnh cách mạng khoa học và kỹ thuật mới. 

                                   

[BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 02/05/07