Việt Nam công bố sách trắng về tôn giáo

Lao Động số 28 Ngày 02/02/2007 Cập nhật: 7:20 PM, 01/02/2007

 

(LĐ) - “Việt Nam là một đất nước rất ôn hoà trong quan hệ giữa các tôn giáo, có truyền thống đoàn kết tôn giáo” – ông Nguyễn Thế Dương, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định với các phóng viên trong nước và quốc tế hôm 1.2 khi công bố cuốn sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.

 

Sách dày 87 trang cung cấp bức tranh tổng thể về t́nh h́nh phát triển các tôn giáo tại VN cũng như các chính sách của nhà nước VN đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Cuốn sách ra đời xuất phát từ thực tế vẫn có những người chưa hiểu hết và hiểu đúng về t́nh h́nh tôn giáo và chính sách tôn giáo ở VN.

Sách trắng viết: “Là một nước đa tôn giáo nhưng tín đồ các tôn giáo ở VN nh́n chung đều gắn bó với dân tộc, đồng thời là một nhân tố xă hội và văn hoá tích cực góp phần làm cho nền văn hoá VN phong phú, đa dạng và đặc sắc. Ở VN ngày nay, sự hoà thuận giữa các tôn giáo và nhà nước đă thể hiện rất rơ. V́ thế ở VN không xảy ra xung đột tôn giáo…. Nhà nước VN luôn bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”.

 

Ông Nguyễn Thế Dương cho biết, hiện trên toàn lănh thổ VN có hơn 20 triệu tín đồ, trong đó khoảng 10 triệu tín đồ đạo Phật, gần 6 triệu tín đồ Công giáo, hơn 2,2 triệu tín đồ đạo Cao Đài, hơn 1 triệu tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, gần 70.000 tín đồ Đạo Hồi, xấp xỉ 1 triệu tín đồ Tin lành. Bên cạnh 6 tôn giáo hiện hành được chính thức công nhận, sắp tới sẽ có thêm hai tôn giáo nữa đi vào hoạt động chính thức tại VN trong năm 2007 hoặc muộn nhất là đầu năm 2008.

Đó là hai tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (hiện có 70.899 tín đồ)  và Tịnh độ Cư sĩ Phật giáo (hiện có 1.450.000 tín đồ). Hai tôn giáo này đă được cấp giấy chứng nhận đăng kư hoạt động tôn giáo vào tháng 9.2006 và tiến tới sẽ được công nhận về mặt tổ chức theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, một hệ phái tôn giáo là Hội truyền giáo Cơ đốc (hiện có 21.819 tín đồ) cũng đă được cấp giấy phép.

“Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ”, sách trắng khẳng định.

C.T

 

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 02/06/07