...... ... .  . .  .  .


 

 

PHÂN ƯU

 

Được tin buồn, nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam:

 

Cư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo

TRẦN HỮU DUYÊN,

 

do tuổi cao sức yếu không vượt khỏi lẽ vô thường, đã qua đời tại Sài Gòn vào ngày

 

11/ 02/ 2010 (nhằm ngày 28 tết),

hưởng thọ 90 tuổi

 

Trong dịp đau buồn này, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương PGHH xin được thành kính Phân Ưu cùng gia đình thân quyến của Cư Sỹ và đồng đạo ở trong nước. Nguyện cầu Chư Thầy Tổ hướng dẫn hương linh cư sỹ TRẦN HỮU DUYÊN sớm cao đăng Phật Quốc, siêu sinh Tịnh Độ.

 

TM Hội Đồng Trị Sự Trung Ương PGHH

TS Lê Phước Sang

Kính Bái

*

*       * 

 

THÔNG BÁO

Tôi xin thay mặt gia đình trân trọng báo tin buồn đến quý vị: Cư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo TRẦN HỮU DUYÊN, bị tai biến mạch máu não, do tuổi cao sức yếu không qua khỏi cơn bạo bệnh, đã từ trần tại Sài Gòn ngày 11/ 02/ 2010, (nhằm ngày 28 tết), hưởng thọ 90 tuổi, hậu sự đã được an bài hoàn tất.

trân trọng kính chào

thư ký riêng
KS. TRẦN HỒNG KHANH

 

KS Trần Hồng Khanh và Cụ Trần Hữu Duyên.
 

[NSLONGHOA]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 03/22/10