Lời Tự Thú Của Một Sư Cô

Thích Nữ Tuệ Nhi

 

Tôi là Thích nữ Tuệ Nhi Xuất gia tu hành năm 17 tuổi. Lứa tuổi dầy năng động. Sẵn thông minh nhạy cảm tôi theo đuổi sự học hành và được Sư phụ trợ duyên cho ăn học. Sau nhiều năm vừa tu vừa học Tôi đă đạt được 4 bằng cấp đại học và tự măn rằng ḿnh có kiến thức học vị thế gian và cả Phật pháp có thể giúp ích cho Tín đồ.

Cha tôi tên Lại văn Từ một người ít học lại là người Tàu ở Chợ Lớn . Công việc của ông là buôn bán đồ phế thải. Hàng ngày ông bôn ba khắp nơi để thu nhặt những đồ đạt người ta không dùng và bán đi để nuôi sống gia đ́nh.

Phước may cho ông gần cuối đời có người mách bảo phương pháp tu hành niệm Phật. Ông thật thà chất phát nghe tin theo và làm một bàn thờ tại nhà để ngày ngày niệm Phật cầu văng sanh. Mẹ tôi cũng thế.

Bất ngờ một ngày nọ khi ông ở lứa tuổi 75. Ông tự tuyên bố với gia đ́nh ngày 14 tháng 7 ông sẽ văng sanh Cực lạc. Mọi người trong nhà bán tin bán nghi.

Trước khi văng sanh ông bị một cơn bệnh nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm đó. Ông b́nh tỉnh xin được xuất viện về nhà.

Ông hỏi gia đ́nh hôm nay là ngày mấy? Gia đ́nh trả lời là ngày 11 tháng 7 . Ông nói ba ngày nữa ba sẽ văng sanh . Đức Phật đă báo trước rồi. Nấu cho nị ba trái khoai lang cúng Phật . Đúng ngày đấy ông an nhiên niệm Phật ra đi một cách êm nhẹ có đầy đủ ân chứng văng sanh. Mẹ tôi cũng được văng sanh sau đó vài năm.

Tôi thấy cha mẹ tôi rất ít học nhưng tin Phật pháp chỉ niệm Phật mà được giăi thoat. Nh́n lại tôi đă 50 mươi tuổi học thức đẩy đủ, toàn văn bằng Tiến sỉ Đại học nhưng tôi không cảm thấy ḿnh có thể giải thoát bằng cách nào.?

Bằng cấp tôi đạt được chỉ để giúp truyền đạt kiến thức thế gian Quả thực không có thực dụng cho sự nghiệp thành tựu trí tuệ thực chứng . Tôi cảm thấy cha mẹ tôi thực sự đă phát minh được trí huệ qua quá tŕnh niệm Phật mà tôi nghỉ quá đơn giản.

 

Bây giờ tôi mới liễu  ngộ được sự thực là học vấn của tôi chỉ là một h́nh thức vọng tưởng, tôi đă nhét vào đầu những học vị tiến sĩ bằng cấp cao học này nọ chỉ là để thơa măn cái ta một cách trơ trẻn thực sự không ích lợi cho tôi về phương diện thực chứng chân lư.

Cha mẹ tôi tuy ít học nhưng hai người biết nhét vào đầu họ những câu niệm Phật đơn giản Chính v́ sự quá đơn giản này mà không ai ngờ nó ẩn chứa trong đó  một sức mạnh tâm linh và trí tuệ siêu thoát vĩ đại bởi sức gia tŕ của chư Phật.

Từ nay với lứa tuổi 50 tôi phải dũng mănh dừng lại sự giảng dạy lập tức quay đầu niệm Phật. Đời sống có ư nghĩa ǵ khi ta không thể nhận thức ṿng sanh tử luân hồi vô gián đoạn đă kéo lê kiếp sống vô minh mà ở đó nổi thống  khổ và đau đớn thê lương của ḿnh cùng hàng triệu sinh linh luôn luôn đè nặng.

Tôi không dám dụng ư khuyên mọi người niệm Phật theo tôi. Nhưng tôi muốn bầy tỏ sự giác ngộ của ḿnh khi nh́n thầy song thân tôi không có một tŕnh độ chi hết mà được tái sanh nơi cơi Phật trong khi đó tôi là một người tu hành xuất thế lại có nhiều bằng cấp học vị tiến sĩ mà rốt cuộc vẫn mù mờ trong ư niệm siêu thoát tâm linh.

Phải chăng tôi đă làm những cái không cần thiết mà tôi tưởng rằng vinh dự. Tuy nhiên cha mẹ tôi là người thế tục lại ít học đă biết làm những cái cần thiết trong cuộc đời quá ngăn ngủi này. Phải chăng tôi dù học rất nhiều nhưng vẫn không đạt được trí tuệ để hiểu lời dạy rất đơn giản của đức Phật là”hăy tinh tấn lên để giải thoát” (không phải tinh tấn để cầu danh hảo thế gian).

Tôi cũng không thực sự hiểu luôn là bản hoài của chư Phật ra đời là để dạy dỗ tâm linh cho mọi người đặng sớm chấm dứt ṿng sanh tử chứ không phải để mưu cầu cái ǵ khác từ thế giới huyền ảo này.

Cái vô ḿnh mà đức Phật thường nhắt đến trong kinh điển phải chăng ám chỉ mọi người không biết M̀NH LÀ AI? PHẢI LÀM G̀? Và CHẾT ĐI VỀ ĐÂU? trong cuộc đời quá ngắn ngủi này.

Thích Nữ Tuệ Nhi

 

              [ NSLONGHOA ]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 03/27/10