...... ... .  . .  .  .

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ


 

Chân và Giả

 

*

 

Tháng 10 năm 1939, tức sau ngày Đức Thầy mở đạo năm tháng, sau khi đến viếng thăm Ngài và nghe Pháp, một số đồng đạo xúm nhau ngồi trước khách đường tại Tổ Đình để trao đổi ý kiến. Kẻ tán thán công đức nói pháp kỳ diệu của Đức Thầy, người bàn bạc thiên cơ biến chuyển trong thế chiến thứ hai. Có người than thở rằng:

 

- Bây giờ nhiều đảng nhiều đạo mọc lên, ai cũng cho mình hay mình đúng, làm chúng sanh trong chỗ mịt mờ tối tăm càng mờ mịt tối tăm hơn, không biết đâu là chơn lý mà nương tựa.

 

Đức Thầy từ trong nhà thong thả tiến tới bên anh em đang xúm nhau đàm đạo. Đúng vào lúc có sự thắc mắc của một đồng đạo, lo lắng dùm cho chúng sanh sẽ lầm đường không biết đâu là chơn lý như đã nêu trên, thì Đức Thầy dừng chơn và thuyết pháp:

 

- Các ông hãy nhìn xem đây là chiếc đèn hột vịt và đây là cái lồng đèn bốn mặt bao phủ chung quanh bằng bốn màu kiếng xanh, đỏ, trắng, vàng. Các ông hãy nhận rõ ánh sáng của đèn rồi để chiếc đèn vào lồng, bấy giờ các ông sẽ thấy gì? Có phải các ông tùy theo chỗ ngồi của mình mà thấy rõ ràng ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng của màu kiếng phía mình ngồi đó chăng?

 

Đức Thầy dừng một chút rồi tiếp:

 

- Cũng như thế đó, chơn lý chỉ có một là ánh sáng chơn thật của chiếc đèn tỏa ra, còn sự trông thấy xanh đỏ trắng vàng của chúng sanh là tùy thiên chấp chủ quan của tự mình hoặc của ngoại cảnh chi phối mình mà thôi. Vì không chịu tìm tòi chơn lý nên không phân biệt được nẻo chánh đường tà, khiến người ta phân vân, hoặc có khi vì biên kiến  mà sanh lòng tranh chấp, ghen hờn với nhau nữa. Điều đó thật đáng thương.

 

Giảng xong mấy cauu, Đức Thầy ung dung rảo bước, còn đồng đạo thì như sực tỉnh cơn mê, trầm ngâm nét mặt.

 

(Thuật theo lời của Ông Võ Quang Lệ)

 

 

[NSLONGHOA]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 04/27/08